PODZIEL SIĘ

Aby otrzymać pożyczkę, musimy spełnić określone warunki. Czasami wystarczy tylko dowód osobisty, innym razem będziemy musieli przedstawić szereg innych dokumentów, w tym zaświadczenie od pracodawcy czy ostatni PIT. Co więcej, czasami konieczne jest przedstawienie odpowiednich zabezpieczeń, które zabezpieczają pożyczkodawcę i pozwalają pożyczkobiorcy na otrzymanie większej sumy na dogodnych warunkach.

Wielu z nas słyszało już o pożyczkach gwarantowanych. Termin ten najczęściej odnosi się do dwóch kwestii. Po pierwsze, pożyczka gwarantowana to taka, którą możemy otrzymać zawsze wtedy, gdy spełnimy dane warunki – jest ona zagwarantowana przez bank czy firmę pożyczkową. Po drugie, pożyczka gwarantowana to pożyczka z gwarantem, czyli inaczej żyrantem lub poręczycielem udzielającym poręczenia. Skupmy się na tej drugiej definicji.

 

Kim jest gwarant i jakie są jego obowiązki?

Gwarant jest osobą, która gwarantuje swoim podpisem spłatę określonego zobowiązania za inną osobę, na przykład może być to pożyczka, kredyt czy weksel. Gdy gwarant podpisuje umowę, zgodnie z jej zapisami, zgadza się na dokonanie całości spłaty zobowiązania wtedy, gdy pożyczkobiorca nie będzie w stanie spełnić tego obowiązku.

 

Wobec tego, jeśli pożyczkobiorca nie będzie spłacał rat pożyczki, wtedy będzie musiał zrobić to gwarant. Musimy przy tym wskazać, że jeżeli gwarant także nie spłaci zobowiązania, będzie narażony na zajęcie komornicze, na przykład z jego pensji czy z mienia.

 

Kiedy zaciągane są pożyczki gwarantowane?

Oczywiście, pożyczka gwarantowana wiąże się z określonymi zaletami i wadami, które musimy wziąć pod uwagę. Przede wszystkim jest ona korzystna dla pożyczkobiorców, którzy nie mogą uzyskać standardowych pożyczek, na przykład ze względu na brak dochodów, zadłużenie. Dla gwaranta jest to jednak ryzyko, gdy pożyczkobiorca nie będzie spłacał rat.

 

Warto też wskazać, że na byciu gwarantem można też zarobić. W serwisie pożyczek społecznościowych Kokos.pl wprowadzono nową opcję – pożyczki gwarantowane. Wtedy jako gwarant możemy zagwarantować daną kwotę pożyczki i poprawić jej bezpieczeństwo, za co otrzymujemy pieniądze.