PODZIEL SIĘ

Każdy przedsiębiorca, który zdecyduje się na prowadzenie własnej firmy będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie jaką formę księgowości wybiera. Żeby dokonać wyboru trzeba najpierw wiedzieć jakie opcje są do wyboru. Działający na terenie naszego kraju przedsiębiorcy mają do wyboru księgowość pełną i księgowość uproszczoną. Tzw. mała księgowość to uproszczona wersja księgowości, z której korzystać mogą tylko wybrane podmioty.

Ta forma prowadzenia księgowości zarezerwowana jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich i socjalnych. Wymienione podmioty mogą korzystać z uproszczonej formy księgowości pod warunkiem, że przychody ze sprzedaży towarów i usług za poprzedni okres podatkowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

Mała księgowość występuje w trzech formach: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

Z karty podatkowej mogą korzystać tylko nieliczna grupa przedsiębiorców. Ta forma polega na odprowadzaniu co miesiąc stałej opłaty, bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów. Na wysokość comiesięcznej opłaty wpływa kilka czynników np. ilość zatrudnionych osób, ilość osób zamieszkałych w miejscu prowadzenia działalności oraz jej rodzaj.

W przypadku rozliczenia ryczałtowego główne kryterium to przychód firmy. Podatek odprowadzany jest bezpośrednio od uzyskanych przychodów. Stawka zależy od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług.

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) to zdecydowanie najpopularniejsza forma rozliczenia wybierania przez przedsiębiorców. Forma ta pozwala na rozliczenie się podatkiem w wysokości 18% lub 32 %, a także 19 % (podatek liniowy).

Przedsiębiorcy, których dochód przekroczy w danym roku 1 200 000 euro, będą zmuszeni przejść na pełną księgowość. Mogą to również zrobić dobrowolnie, nawet jeśli nie przekroczą wspomnianego progu – takie sytuacje zdarzają się jednak niezwykle rzadko. Bez względu na to, który rodzaj księgowości wybierze przedsiębiorca najlepszym rozwiązaniem będzie zatrudnienie fachowego podmiotu. Biuro rachunkowe Lublin poprowadzi księgowość firmy, dopilnuje terminów rozliczeń i wpłat do ZUSU, monitoruje zmiany w przepisach itp. i wydaje się najwygodniejszym sposobem na obsługę księgowości dla przedsiębiorców.