PODZIEL SIĘ

Wśród najbardziej popularnych form inwestowania kapitału wymienić można zakup nieruchomości, lokaty bankowe, czy nabywanie złota lub alkoholi. Warto jednak zainteresować się funduszami inwestycyjnymi – ich wybór jest duży, co pozwala znaleźć propozycję optymalnie dostosowaną do własnych potrzeb i oczekiwań. Doświadczenia z początku roku pokazują też, że fundusze przynoszą zyski.

Wielu inwestorów decydujących się na lokowanie środków w określonych aktywach najpierw stara się zapoznać z sytuacją na rynkach finansowych i nie ma w tym nic dziwnego. Takie postępowanie pozwala bardziej rozważnie wybrać produkt zapewniający oczekiwany zysk, ale też niosący ryzyko na dopuszczalnym przez zainteresowanego poziomie. W przypadku funduszy inwestycyjnych wyborem aktywów zajmują się profesjonalni analitycy, warto jednak sprawdzić, czy prognozy specjalistów od giełdy są pozytywne.

 

Dobre wyniki na początku roku

W styczniu 2017 roku indeksy w niemal całej Europie zanotowały wzrosty, a warszawski WIG 20 znalazł się nawet w czołówce z dodatnim wynikiem 6,5 proc. Korzystne warunki sprawiły, że większość spośród funduszy absolutnej stopy wzrostu, jakie w swojej ofercie ma np. BPH TFI, wypracowało wynik dodatni. Dla potencjalnych inwestorów zachęcający może być fakt, że 82 na 109 funduszy osiągnęło zyski, a wartość ulokowanych w nich środków wzrosła o 700 mln złotych. Według ekspertów wskaźnik PMI utrzymujący się na średnim poziomie wynoszącym 54,2 pkt. świadczy o dobrej kondycji polskiego przemysłu i chociaż zdarzają się pewne wahania, nie ma mowy o niepokojących objawach. Specjaliści zauważają ponadto, że w najbliższym czasie z dużym prawdopodobieństwem przyspieszenie krajowej gospodarki będzie się utrzymywało. Wskaźnik PMI na poziomie powyżej 50 pkt. jest dowodem na dobrą kondycję gospodarki, co może stanowić zachętę dla inwestorów, a jednocześnie ma wpływ na wzrost akcji warszawskiej giełdy. Osoby poszukujące produktu pozwalającego osiągnąć zyski z pewnością więc powinny zainteresować się funduszami inwestycyjnymi. Udział w nich nie wymaga posiadania znacznego kapitału, a wyborem aktywów zajmują się specjaliści uwzględniając aktualną sytuację na rynku, a także kondycję finansową przedsiębiorstw, w akcje których chcą zainwestować. Niektóre Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, jak np. wspomniane już BPH TFI, umożliwiają skorzystanie z tzw. selekcjonera, czyli narzędzia pomagającego dokonać wyboru odpowiedniego funduszu – zarówno jeśli chodzi o możliwości zysku, jak i dopuszczalne ryzyko. Oczywiście dla uzyskania pełniejszych informacji dotyczących wyboru funduszu warto porozmawiać z doradcą.

 

Pozytywne wyniki prawdopodobnie się utrzymają

Według ekspertów nic nie wskazuje na to, aby dobre wyniki zanotowane na wschodzących rynkach miały ulec pogorszeniu. Stabilizacja dolara, wzrost cen surowców, a także trwające od listopada poprzedniego roku ożywienie gospodarcze w Europie sprawiają, że specjaliści są dobrej myśli. Zaznaczają jednak, że zagrożeniem dla stabilizacji może być sytuacja polityczna, z którą zawsze trzeba się liczyć.