PODZIEL SIĘ

W każdej firmie pojawiają się okazje do rozwoju, pozyskania nowych kontrahentów i zwiększenia sprzedaży. Rozwój wiąże się z koniecznością jego finansowania. Firma może finansować się ze środków własnych ale jeżeli rozwój jest dynamiczny potrzebne może się okazać zewnętrzne źródło finansowania. Może być to więc kredy przeznaczony na konkretny cel taki jak inwestycja w rozbudowa parku maszynowego potrzebnego do produkcji lub kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności. Może być to również pożyczka, która w odróżnieniu od kredytu może być przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli firma potrzebuje finansowania na bieżącą działalności może zamiast pożyczki skorzystać z faktoringu. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla firm udzielających kredyt kupiecki swoim odbiorcą. Dzięki faktoringowi firma nie musi czekać na pieniądze od kontrahenta do czasu terminu płatności ponieważ pieniądze otrzymuje zaraz po wystawieniu faktury od instytucji finansowej.

Faktoring to dość nietypowe finansowanie ponieważ jest spłacana przez kontrahentów firmy. Przedsiębiorstwo korzystając z faktoringu nie musi również martwić się czy odbiorca zapłacił fakturę w terminie ponieważ to instytucja faktoringowa zajmuje się zarządzania wierzytelnościami i monitowaniem opóźniających się kontrahentów. Jeżeli kontrahent nie płaci firma faktoringowa zajmie się windykacją odciążając przedsiębiorcę z niewygodnych obowiązków. Faktoring w ten sposób poza finansowanie stanowi pakiet usług dodatkowych, które pozwalają firnie skupić się na swojej podstawowej działalności.

Co warto podkreślić faktoring jest produktem finansowym dostępnych również dla firm, które nie posiadają wymaganej przez banki zdolności kredytowej i nie mogły by otrzymać finansowania w postaci kredytu obrotowego.

Źródło: Zamiast pożyczki – marvel