PODZIEL SIĘ

Gdy mowa o kredytach dla firm, to podkreślić należy, że zmieniło się pod tym względem bardzo wiele – i to w bardzo krótkim czasie (zwłaszcza w kwestii podejścia banków do tego tematu). Bezpośrednimi sprawcami szybkich zmian (korzystnych w kilku aspektach dla przedsiębiorców) okazały się pożyczkowe firmy pozabankowe i niebywała konkurencja, jaką stworzyły bankom. Do niedawna w wielu wypadkach do zaciągania kredytów zniechęcały długie procedury i skomplikowane rozliczenia. Na dodatek nie było furtki dla firm będących dopiero na starcie.

Kredyt, a pożyczka

Na początek przypomnijmy różnice pomiędzy kredytem, a pożyczką. Na ogół kredyt jest przyznawany na konkretny cel, a w przypadku przedsiębiorców to w grę wchodzą często niemałe kwoty. Dlatego w wielu wypadkach starając się o kredyt przedsiębiorca musi przygotować precyzyjny biznes-plan. Powinien też podczas rozliczenia wykazać się odpowiednimi dokumentami (między innymi fakturami). Potrzebne też jest odpowiednie poręczenie, choćby w formie weksli lub hipoteki.

Występują również rożne rodzaje kredytów bankowych dla przedsiębiorców, podzielić je można za względu na:

– sposób zabezpieczenia (np. lombardowy, hipoteczny);

– rodzaj waluty (złotówkowy, dewizowy);

– cel (obrotowy – na działania bieżące, inwestycyjny – zwiększenie zasobów środków trwałych);

– rodzaj techniki operacyjnej (m.in.: w rachunku bieżącym, dyskontowy, akceptacyjny);

– okres kredytowania (krótkoterminowy, średnioterminowy i długoterminowy).

Zasadnicza różnica pomiędzy kredytem dla firm, a pożyczką polega na tym, że pożyczkę możemy wydać na dowolny cel, na przykład na zabezpieczenie stabilności finansowej w firmy w sytuacji pilnego wydatku.

Warto podkreślić, iż pożyczka z definicji nie musi być wyłącznie finansowa. Można dotyczyć ona również przedmiotów.

Zmiany ostatnich lat

Dotyczą przede wszystkim udogodnień wprowadzanych przez banki i pozabankowe firmy finansowe dla startujących przedsiębiorstw. Pojawiły się chwytliwe hasła promocyjne w rodzaju: „Pożyczka na start” lub „Kredyt na start”. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z pożyczek w firmach pozabankowych, zwłaszcza w sytuacji niespodziewanych wydatków, na przykład zakupu towaru w promocyjnej cenie lub terminową spłatę zobowiązania.

Na dodatek istnieją możliwości zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej lub niedużego kredytu przy wyjątkowo skróconych procedurach (nawet do… 15 minut). Pożyczki takie udzielane są początkującym przedsiębiorcom nawet bez zaświadczeń z ZUS i US.