PODZIEL SIĘ

Druga zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: 

Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany.

Budżetowanie operacyjne zakładało tworzenie szczegółowych, rocznych planów odnośnie wszystkich aspektów działalności. Poszczególne budżety dzielone były na miesiące (kwartały). Każde istotne odstępstwo od planu musiało znaleźć swoje wytłumaczenie, uzasadnienie (po fakcie lub lepiej przed faktem). Stosowana była tzw. analiza odchyleń.

Tymczasem koncepcja Beyond Budgeting zakłada odejście od stosowania rocznych, klasycznych planów. Stawia się na elastyczność działalności, podejmowania decyzji. Realizuje się to m.in. poprzez zasadę 11, która mówi, że zasoby dostępne są „na żądanie”. Kluczem do sukcesu jest nieustanne dopasowywanie się od otoczenia, które ciągle się zmienia, jest burzliwe.

Ważne jest także to, iż decyzje są „zdroworozsądkowe”, a nie jak w przypadku budżetowania, oparte na wcześniejszych, czasem już nieaktualnych planach. Stosowanie budżetowania oznacza w wielu przypadkach podejmowanie ważnych decyzji tylko raz w roku – przy zatwierdzaniu planów. Jest to podejście niewłaściwe.

Warto też wspomnieć o zasadzie 1, która mówi o przywiązywaniu ludzi do wspólnych spraw. Zasada 2 jest z nią ściśle powiązana, stanowi jej rozwinięcie.

Źródło: Tekst został oparty w głównej mierze na materiałach zawartych na stronie: http://bbrt.org/.