PODZIEL SIĘ

Dwunasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi:

Opieraj kontrolę na szybkim oraz częstym sprzężeniu zwrotnym, a nie na odchyleniach od budżetu.

Jest to ostatnia zasada, w pewien sposób zamykająca klamrą wszystkie pozostałe reguły. Mówi ona, że kontrola działalności poszczególnych podmiotów wewnętrznych powinna opierać się na szybkim i częstym sprzężeniu zwrotnym, ale nie na analizie odchyleń. W ten sposób dość kategorycznie odrzucana jest możliwość stosowania budżetowania operacyjnego w przedsiębiorstwie, gdyż w systemie tym analiza odchyleń stanowi podstawę kontroli realizacji założeń planistycznych.

Czym jest sprzężenie zwrotne? W tym kontekście oznacza ono pozyskiwanie do kontroli, danych o działalności (wynikach) podmiotów wewnętrznych z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Odpowiednio skonstruowany system informacyjny stanowi serce całego systemu zarządzania. Dane powinny być wprowadzane doń w sposób rzeczywisty, powinny być wykorzystywane hurtownie danych wraz z wielowymiarową analizą danych (np. kostki OLAP), data mining etc. Jeśli stosowane są powyższe narzędzia, stwarza się warunki, by aktualne i przetworzone dane do kontroli mogły być pobierane bardzo szybko np. po zaistnieniu sytuacji, która wymagałaby sprawdzenia przez wyższe szczeble zarządzania. A przez to, że dane w systemamie informacyjnym są bieżące (aktualne), to taka kontrola może odbywać się często, a przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi analitycznych nie będzie ona nadmiernie czasochłonna.

Warto przy tym dodać, że według koncepcji Beyond Budgeting – ingerowanie w działalność danej jednostki przez przełożonych wyższego szczebla powinno mieć charakter wyjątkowy, tzn. tylko wtedy gdy dzieje się coś bardzo złego. Inne zasady potwierdzają też, że każdy ma prawo do błędu i jego naprawienia, o tym również należy pamiętać przy omawianiu kontroli działalności.

Źródło: Tekst został oparty w głównej mierze na materiałach zawartych na stronie: http://bbrt.org/.