PODZIEL SIĘ

Dziesiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi:

Dynamicznie koordynuj interakcjami, nie używaj do tego rocznych budżetów.

Z natury rzeczy, wdrożenie tej zasady wyklucza stosowanie w przedsiębiorstwie budżetowania operacyjnego, gdyż odrzuca ona stosowanie rocznych budżetów.
W zamian otrzymujemy spójną koncepcję zarządzania, która zakłada m.in. nieustanne przystosowywanie się do zmieniającego się otoczenia (w ujęciu mikro i makro), stosowanie określonych narzędzi (np. prognozowania kroczącego, benchmarkingu, zbilansowanej karty wyników), jak również wdrożenie określonych zasad postępowania.

Omawiana zasada ma charakter ogólny. Mówi ona o tym, by koordynować, a nie zarządzać zespołami (interakcjami). Chodzi o pozostawienie maksymalnie możliwej swobody postępowania poszczególnym zespołom. Ważne jest by koordynować ich prace np. w takim sensie, by działania dwóch odrębnych zespołów nie były ze sobą wzajemnie sprzeczne. „Dynamicznie” oznacza w tym kontekście podejmowanie działań wtedy kiedy trzeba, czyli jak najszybciej po uzyskaniu informacji, że takie działania należy podjąć. Stosowanie prognozowania kroczącego może zapewnić (ułatwić) możliwość podejmowania działań wyprzedzających.

Źródło: Tekst został oparty w głównej mierze na materiałach zawartych na stronie: http://bbrt.org/.