PODZIEL SIĘ

Pierwsza zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi:

Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu.

Koncepcja Beyond Budgeting zakłada zarządzanie bez budżetowania operacyjnego. Centralny plan, czyli wcześniej budżet, nie jest już spoiwem łączącym całą organizację. Tym co ma łączyć działy przedsiębiorstwa oraz poszczególnych ludzi mają być wartości. Chodzi tu np. o:

  • z jednej strony zyski (które są przecież nadrzędnym celem działalności większości podmiotów gospodarczych – zyski poprawia się poprzez zwiększenie przychodów lub redukcję kosztów),
  • ale także zadowolenie (ze strony klientów, jak również pracowników z wykonywanych zadań)
  • tworzenie jak najlepszych produktów (usług)
  • ciągłe doskonalenie (ludzi, produktów, usług, obsługi posprzedażowej, procedur etc.)

Istotne jest, by zidentyfikować to co jest najważniejsze dla właścicieli jednostki gospodarczej, zarządu, pracowników i uczynić z tego wspólne cele. Wokół tego zamiaru (zamiarów) buduje się strategię, plany taktyczne, operacyjne. Osiągnięcie założonego celu (np. ciągła 5% roczna poprawa satysfakcji klientów ze współpracy) jest jednym z elementów systemu motywacyjnego.

Wokół tych wartości buduje się pewnego rodzaju wspólnotę ludzi. Ważne jest, by były one wzajemnie zbieżne. To znaczy, że dążenia poszczególnych jednostek (np. działów) danego podmiotu nie mogą być wzajemnie sprzeczne, jak również nie mogą być niezgodne z celami ogólnymi firmy.

Wspólne cele (dla danego departamentu, czy też całego przedsiębiorstwa), do których się dąży są również ważne z innego punktu widzenia – wynagrodzeń. Otóż wiele firm uzależnia premie od osiąnięć całego przedsiębiorstwa, czy też działu. Ale o tym porozmawiamy przy okazji NAGRÓD.

Należy pamiętać, że nie ma jednej drogi implementacji koncepcji Beyond Budgeting. Każde przedsiębiorstwo musi szukać własnej ścieżki, indywidualnych rozwiązań. Warto jednak dodać, że powyższe zasady są dla omawianej idei uniwersalne, to znaczy, że powinny być wdrożone we wszystkich podmiotach, które decydują się na pójście Beyond Budgeting.

Źródło: Tekst został oparty w głównej mierze na materiałach zawartych na stronie: http://bbrt.org/.