PODZIEL SIĘ

Inwestycje można w łatwy sposób podzielić na bezpieczne i ryzykowne. Do tych bezpiecznych bez wątpienia możemy zliczyć obligacje, lokaty terminowe oraz inne produkty bankowe. Bardziej ryzykowne są produkty strukturyzowane, inwestycje na rynku giełdowym oraz fundusze inwestycyjne. To od inwestora będzie zależeć jaką strategię obierze. Jednak najlepiej zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny.

Spośród mało ryzykownych inwestycji możemy wymienić obligacje skarbowe. Są one bezpieczne i w dłuższej perspektywie mogą przynieść wymierne zyski. Obecnie najwyżej oprocentowane obligacje mogą zagwarantować oprocentowanie w wysokości 5-6%. Wszystko zależeć będzie od terminu zapadalności.

Do klasycznych form oszczędzania, które cieszą się dużą popularnością wśród Polaków należą lokaty bankowe. Depozyty terminowe są bezpieczne, gwarantują zysk na poziomie 6-6,5% w skali roku. Ich bezpieczeństwo bierze się z gwarancji bankowych jakimi są objęte. Wszystko to za sprawą Bankowego Fundusz Gwarancyjnego. Oprocentowanie lokat może być również zmienne przez co dopasowywać się będzie do poziomu stóp procentowych.

Do innych produktów bankowych należą konta oszczędnościowe, które działają podobnie jak lokaty terminowe. Z tym wyjątkiem, że pozwalają na stały dostęp do oszczędności. Jest to największa zaleta rachunków oszczędnościowych. Z jednej strony są oprocentowane, z drugiej mamy swobodę w dysponowaniu środkami. Oprocentowanie kont oszczędnościowych jest jednak niższe niż lokat bankowych. Pomimo tego może to być ciekawa alternatywa dla niektórych osób.

Bardziej ryzykowną inwestycją jest nabycie udziałów w funduszach inwestycyjnych. W czasach stabilizacji gospodarczej, kiedy na rynkach kapitałowych dominują dobre nastroje, fundusze inwestycyjne to dobre rozwiązanie. Fundusze także możemy podzielić na te bardziej ryzykowne oraz mniej. Mniej bezpieczne są fundusze akcyjne oraz surowcowe. Z kolei fundusze obligacji również gwarantują zysk, ale są bezpieczniejsze.

Oprócz funduszy możemy zdecydować się na produkt struturyzowany. Do nich należą m.in. lokaty inwestycyjne, lokaty strukuryzowane oraz polisolokaty. Łączą w sobie dwa instrumenty finansowe. Z reguły jeden jest bardziej bezpieczny i gwarantuje zwrot kapitału. Drugi jest ryzykowniejszy i pozwala na osiągnięcie większych zysków. Niestety produkty strukturyzowane odstraszają mało doświadczonych inwestorów, ponieważ często są dość skomplikowane i ciężko oszacować zyski oraz stopień ryzyka.

Dla najbardziej wytrawnych inwestorów pozostaje rynek akcji. Inwestycje w akcje spółek giełdowych mogą przynieść największe zyski. Mogą także sprawić, że stracimy wszystkie oszczędności w jednej chwili. Inwestycja w akcje jest skierowana do osób znających się na rynkach giełdowych oraz posiadających doświadczenie.

Źródło: Ryzykowne oraz bezpieczne strategie inwestowania – abtarasew