PODZIEL SIĘ

Rodzaje bezpiecznych inwestycji

Autorem artykułu jest Robert Malanowski

Rodzaj inwestycji zależy w dużej mierze od preferencji inwestora. Inwestorzy biorą pod uwagę przede wszystkim takie aspekty jak: rentowność, poziom ryzyka, płynność kapitału, czas inwestowania oraz koszty inwestycji. Od analizy tych czynników zależeć będzie wybór inwestycji.

Inwestorzy w czasie kryzysu cenią sobie bezpieczne inwestycje, dzięki którym nie stracą kapitału i osiągną zysk. Wśród inwestycji charakteryzujących się wymienionymi cechami wymienia się lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane. Dwie ostatni inwestycje są aktywnymi formami lokowania kapitału.

Lokaty terminowe nie przynoszą wysokich zysków. Pozwalają uchronić kapitał przed inflacją. Realny zysk z lokat obecnie oscyluje w granicach 1-1,5% w skali roku. Nie jest to zbyt wiele, jednak część społeczeństwa, nie posiadająca obszernej wiedzy finansowej, decyduje się właśnie na ten rodzaj zarabiania na oszczędnościach. Lokaty są wyjątkowo bezpieczną formą lokowania kapitału, ponieważ środki gromadzone w bankach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Do produktów strukturyzowanych zaliczane są także lokaty. Ten rodzaj lokat to najczęściej połączenie różnych form inwestowania środków pieniężnych. Zaliczają się do nich lokaty inwestycyjne, lokaty strukturyzowane lub polisolokaty. Pozwalają zarobić więcej niż zwykłe depozyty bankowe. Jednak z drugiej strony są nieco bardziej ryzykowne. Lokatą inwestycyjną jest lokata łącząca w sobie depozyt z funduszem inwestycyjnym. Z kolei lokata strukturyzowana to połączenie obligacji z opcjami walutowymi. Środki oszczędzane w takiej formie są dzielone pomiędzy poszczególna aktywa. Dywersyfikacja pozwala na osiągnięcie większych zysków, stąd popularność produktów strukturyzowanych.

 Z pośród trzech omawianych inwestycji, teoretycznie fundusze są najryzykowniejszym sposobem inwestowania. W praktyce, klienci TFI mogą wybrać charakter funduszy. Do najryzykowniejszych należą fundusze akcji. W chwili obecnej polecane są fundusze obligacji. Są one rentowne oraz ograniczają ryzyko. Inwestowanie w fundusze wiąże się z długoterminowym przedsięwzięciem. Korzystnie z usług TFI to także dodatkowe opłaty. Z jednej strony nie musimy martwić się o inwestycje, ponieważ powierzamy środki specjalistom finansowym. Z drugiej jednak strony, wiąże się to z większymi opłatami i kosztami.

Konto oszczędnościowe – pomożemy Ci wybrać najlepszy rachunek oszczędnościowy

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl