PODZIEL SIĘ

Obligacje a poziom ryzyka inwestycyjnego

Autorem artykułu jest Waldemar Wieruszewski

Obligacje to rodzaj papierów wartościowych masowego obrotu, emitowane w seriach. Potwierdzają prawa majątkowe obligatariusza (osoby która je nabyła) względem emitenta, czyli instytucji która je wyemitowała. Emitent występuje w roli dłużnika swoich obligatariuszy.

Obligacje mogą być emitowane przez różne podmioty. Mogą to być obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa, lub komunalne, emitowane przez samorządy terytorialne. Ostatnią grupę stanowią obligacje podmiotów prywatnych, emitowane przez osoby fizyczne lub prawne, najczęściej przedsiębiorstwa.   
Obligacje różnią się między sobą również poziomem ryzyka inwestycyjnego. Zakup obligacji, podobnie jak każda inwestycja finansowa, zawsze wiążę się z mniejszym lub większym ryzykiem. Poziom ryzyka związanego z zakupem obligacji najczęściej mierzony jest przy pomocy tzw. ratingu, czyli jakości kredytowej. Przyjmuje się, że im wyższy rating, tym mniejsze ryzyko inwestycyjne. 
Za najbezpieczniejsze uznaje się obligacje emitowane przez rządy poszczególnych państw oraz organizacje międzynarodowe. Oczywiście im bardziej stabilna i lepiej rozwinięta jest gospodarka danego państwa, tym rating emitowanych przez nie obligacji będzie wyższy. Rozważając zakup obligacji skarbu państwa warto wziąć pod uwagę czynniki takie jak: sytuacja ekonomiczna kraju, jego polityka międzynarodowa, stabilność systemu politycznego oraz krajowej waluty. 
Do najmniej bezpiecznych należą obligację podmiotów o niskich stopach ratingowych, często nazywane obligacjami śmieciowymi. Do tej grupy można zaliczyć obligacje małych lub nierentownych przedsiębiorstw oraz jednostek samorządów terytorialnych znajdujących się w nienajlepszej sytuacji gospodarczej. Tego typu obligacje są o wiele bardziej ryzykowne: można na nich wiele zarobić, ale można też wiele stracić.

Wszytsko o obligacjach tylko na obligacje.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

2 KOMENTARZE

  1. Obligacje nie niosą za sobą właściwie żadnego ryzyka, ale ten brak ryzyka okupiony jest, jeśli można użyć takiego sformułowania, brakiem zysku. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wzrost inflacjo, to trzeba cieszyć się, gdy z obligacji wyjdzie się na zero.

    • To mówisz, że obligacje nie niosą za sobą żadnego ryzyka? To idź teraz powiedz to tym, którzy inwestowali w obligacje rządowe Grecji, Hiszpanii, Portugalii i kilku innych państw. Tylko weź ze sobą jakieś bandaże, bo mogą dość konkretnie cie przekonać, że jest inaczej. warto pamiętać, że przynajmniej część obligacji można zbyć w czasie ich trwania, nikt nie musi trzymać dziesięciolatek przez 10 lat.