PODZIEL SIĘ

Finansowanie przedsiębiorstw

Autorem artykułu jest Agnieszka Wasilewska

Artykuł dotyczący kwestii związanych z finansowaniem przedsiębiorstw. Funkcje oraz cechy finansowania przedsiębiorstw. Czym jest ruch kosztów pieniężnych?

            Finanse przedsiębiorstw są częścią systemu finansowego i zajmują znaczące miejsce w strukturze relacji finansowych społeczeństwa. Funkcjonują one w sferze produkcji społecznej, gdzie wytwarza się produkt wewnętrzny, materialne i niematerialne dobra, dochód narodowy – główne źródła zasobów finansowych. Właśnie dla tego od systuacji finansów przedsiębiorstw zależy możliwość zapełnienia potrzeb społecznych, wytrzmałość finansowa Państwa.

przedawnienie długu

            Finanse przedsiębiorstw zarówno jak i finanse w ogóle mają pewne specyficzne cechy. Należy brać pod uwagę także i cechy wyróżniające spowodowane funkcjonowaniem finansów w różnych sferach ekonomiki. Ogólną oznaką finansów przedsiębiorstw jest to, że to one wyrażają jedność w ekonomicznych (pieniężnych) relacjach, związanych z podziałem wartości produktu wewnętrznego. Osobliwości finansów przedsiębiorstw są spowodowane ich funkcjonalnością w różnych sferach ekonomiki.

            Finanse przedsiębiorstw bezpośrednio związane są z ruchem kosztów pieniężnych. Właśnie dlatego, dość często pojęcie „finanse przedsiębiorstw” porównuje się z kosztami pieniężnymi, posiadanymi zasobami pieniężnymi. Jednak same koszty lub finansowe zasoby nie wyjaśniają pojęcia „finanse”, jeśli nie wyjaśnić ekonomicznej istoty natury ostatnich. Takimi ważnymi właściwościami, które leżą u podstaw finansów są odtwarzane procesy i relacje pieniężne, które wynikaja między uczestnikami produkcji społecznej na wszystkim poziomach procesu odtwarzania, na wszystkim poziomach gospodarowania, we wszystkich sferach działalności społecznej.

Dowiedz się również jak wygląda przedawnienie długu.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl