PODZIEL SIĘ

Wybierając się w podróż zagraniczną nie powinniśmy zapominać o ubezpieczeniach turystycznych, których zadaniem jest zabezpieczenie nas na wypadek choroby lub nieszczęśliwych wypadków na terenie innych państw. Wybierając odpowiednie ubezpieczenie warto zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych elementów polisy:

Kwota ubezpieczenia

Podstawowym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenia turystyczne, jest kwota ubezpieczenia. Zawsze im suma ubezpieczenia jest wyższa tym rośnie składka, jednak rośnie ona proporcjonalnie mniej przy wyższych kwotach – praca agenta ubezpieczeniowego jest taka sama, a przychód towarzystwa wyższy. Warto zwrócić na to uwagę i nie decydujmy się koniecznie na wariant podstawowy – czasem nieco droższe ubezpieczenie turystyczne w wariancie rozszerzonym jest w stanie nie tylko zagwarantować wyższą sumę ubezpieczenia, ale również i dodatkowe świadczenia.

Zakres terytorialny ubezpieczenia

Drugi element to oczywiście zakres terytorialny ubezpieczenia. Zdecydowana większość polis ubezpieczeniowych dla turystów wystawiana jest na obszar Europy i państw basenu Morza Śródziemnego, dzięki czemu oferta jest dość standardowa. Jednak jeśli decydujemy się na wyprawę w inne rejony świata, ubezpieczenie może okazać się sporo droższe. Często również ubezpieczyciele odmawiają zawarcia umowy z osobami wyjeżdżającymi na obszar objęty działaniami wojennymi lub ubezpieczenia takie są zdecydowanie droższe lub zawierają liczne wykluczenia.

Zakres przedmiotowy ubezpieczenia

Koniecznie musimy się również zapoznać z zakresem przedmiotowym ubezpieczenia. Często obejmuje on na przykład koszty leczenia zagranicznego, w tym koszty leczenia szpitalnego czy ambulatoryjnego, pokrycie kosztów leków czy transport zwłok w razie wypadku śmiertelnego. Porównanie poszczególnych ubezpieczeń nie zawsze jest proste, bowiem każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować zupełnie inną ofertę. Skupmy się więc na tych, najważniejszych elementach i właśnie je weźmy pod uwagę wybierając właściwą polisę ubezpieczeniową.

Dodatkowe świadczenia

Musimy pamiętać, że niektóre oferty wiążą się z dodatkowymi korzyściami dla osoby ubezpieczonej. Może to być ubezpieczenie bagażu czy też sprzętu turystycznego z którym podróżujemy. Może to być również ubezpieczenie zabezpieczające nas na wypadek awarii samochodu czy problemów z połączeniem lotniczym – warto o poszczególne dodatkowe świadczenia zapytać agenta ubezpieczeniowego.