PODZIEL SIĘ

Polega na badaniu i transformowaniu, według przyjętego modelu, informacji o kosztach i przychodach wynikających z działań przeszłych, bieżących i zamierzonych w celu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 806.

Rachunek kosztów jest względnie wyodrębnionym podsystemem w systemie informacyjnym rachunkowości przedsiębiorstwa. Polega na przetwarzaniu według przyjętego modelu informacji o kosztach działalności przedsiębiorstwa służących do oceny sytuacji, podejmowania decyzji gospodarczych i kontroli ich realizacji.

Źródło: Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu Sp. z o.o., Wydanie I, Warszawa, s. 29-30.

Rachunek kosztów jest nazwą stosowaną w odniesieniu do dyscypliny naukowej oraz do systemów objaśniających powstawanie kosztów, przychodów i wyniku w podmiotach mikroekonomicznych. Rachunek kosztów, rozumiany jako system, dostarcza obecnie informacji o kosztach, przychodach i wynikach dla procesów zarządzania, realizowanych w krótkim i długim czasie.

Sobańska I., Czarnecki J., Wnuk-Pel T. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 117.

Badanie (identyfikowanie i pomiar) oraz transformowanie według przyjętego modelu wyceny informacji o kosztach działalności danego podmiotu gospodarczego (firmy) służących użytkownikom do podejmowania decyzji o dokonaniach i kontroli działań gospodarczych oraz wyceny zapasów i pomiaru zysku. Rachunek kosztów jest podsystemem rachunkowości.

Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Wydanie I, Warszawa, s. 361.