PODZIEL SIĘ
Źródło obrazka: Fotolia.pl

Rachunkowość finansowa (ang. financial accounting)

Zakres rachunkowości jednostki gospodarczej, kładący nacisk na generowanie informacji finansowych na potrzeby użytkowników zewnętrznych, zgodnie z wymogami prawa bilansowego, i ich prezentowanie sprawozdaniach finansowych.

Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 808.

Możliwe jest wyróżnienie dwóch dziedzin rachunkowości, które odzwierciedlają potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych użytkowników informacji rachunkowości. Rachunkowość zarządcza zajmuje się dostarczaniem informacji wewnętrznej grupie użytkowników, mając na celu pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji, podczas gdy zadaniem rachunkowości finansowej jest dostarczenie informacji grupie zewnętrznej.

Drury C. (1996), Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 22.

Rachunkowość finansowa (financial accounting) zajmuje się pomiarem i ewidencją transakcji przedsiębiorstwa oraz okresowym przygotowaniem raportów finansowych na podstawie tej ewidencji.

Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza „Placet”, Wydanie I, Warszawa, s. 362.

Proces tworzenia sprawozdań finansowych dla kręgów zewnętrznych np. akcjonariuszy, wierzycieli, czy też władz rządowych (tłumaczenie własne).

Atkinson A. A., Kaplan R. S., Matsumura E. M., Young S. M. (2007), Management Accounting, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, Fifth Edition, p. 644.

Obszar księgowości, skupiający się na dostarczaniu informacji finansowych dla użytkowników zewnętrznych takich jak inwestorzy, wierzyciele i organy regulacyjne (tłumaczenie własne).

Whitecotton S., Libby R., Phillips F. (2011), Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, New York, s. 527.

Źródło obrazka: Fotolia.pl