PODZIEL SIĘ

Co to jest wartość obecna (bieżąca) renty wieczystej (ang. perpetuity)?
Wartość bieżąca renty to wartość obecna ciągu stałych płatności (PMT), które będą wypłacane nieskończoną ilość razy, przy oprocentowaniu równym r.

Jak obliczyć wartość bieżącą renty wieczystej?
PVPn=PMT/r, gdzie
PVP (Present Value of Perpetuity) – wartość obecna renty wieczystej (dożywotniej);
PMT (Annuity Payment) – stała płatność.