PODZIEL SIĘ

Większość indywidualnych inwestorów, zwłaszcza na początku swojej drogi do profesjonalnego tradingu, ulega nieustannej presji, która może mieć różne przyczyny, jednak najczęściej doprowadza do tego samego – utraty wpłaconego depozytu. Dlaczego presja wywiera tak niekorzystny wpływ na decyzje inwestycyjne podejmowane na rynku Forex? Kiedy najczęściej ma się z nią do czynienia? Jak się przed nią ustrzec?

 

Długa droga do profesjonalizmu

Presja, by stać się profesjonalnym traderem oraz uczynić z handlu walutami podstawowe źródło utrzymania, jest dla wielu początkujących inwestorów zbyt silna. Niestety chcą dokonać tego w zbyt krótkim czasie, nie posiadając ku temu niezbędnych atrybutów, w wyniku czego popełniają wiele klasycznych błędów. Natomiast droga do pełnego profesjonalizmu jest stosunkowo długa, wymaga wiele cierpliwości i pokory. Nie można liczyć na to, że dzięki handlowi walutami i wykorzystaniu wszystkich możliwości rynku Forex, takich jak np. mechanizm dźwigni finansowej, w krótkim czasie dojdzie się do bogactwa.

Zysk za wszelką cenę

Podczas każdej operacji można zarobić lub stracić kilka pipsów, w wyniki czego dany dzień można zakończyć na minusie. To nic wielkiego, bowiem nie liczy się wynik poszczególnych transakcji, lecz rezultat tygodniowego lub miesięcznego inwestowania. Jednak niektórzy z graczy po kilku nieudanych operacjach danego dnia, zamiast zrezygnować z dalszej gry, pod presją zwycięstwa kontynuują ją za wszelką cenę, najczęściej ponosząc jeszcze większą stratę.

Mały kapitał początkowy

Większość inwestorów na początku swojej przygody z rynkiem Forex jest zafascynowana jego możliwościami, a zwłaszcza tym, co oferuje dźwignia finansowa. Brokerzy umożliwiający grę na Foreksie oferują standardowo lewar o wartości 1:200. Jego wysokość działa na wyobraźnię graczy, którzy chcą dzięki niemu jak najszybciej pomnożyć swój niewielki depozyt. Niestety brak wiedzy i umiejętności doprowadza do zupełnie odwrotnych rezultatów. Aby wiedzieć, jak pomnożyć kapitał, należy posiąść odpowiednią wiedzę na temat handlu walutami. Bez podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności wykorzystywania możliwości rynku niezmiernie trudno odnieść sukces w postaci godziwej stopy zwrotu z niewielkiego kapitału.

Granie tym, co można stracić

Niestety nawet najlepsza strategia nie zagwarantuje sukcesu w postaci zysku. Zawsze istnieje możliwość utraty wpłaconego depozytu. Nawet wtedy, gdy wszystko wskazuje na to, że kurs pójdzie w danym kierunku, nagle coś może się zmienić. Rynek jest bardzo nieprzewidywalny, świadczy o tym chociażby ostatnia sytuacja, gdy stopa bezrobocia w miesiącu wrześniu wzrosła w strefie euro z 12% do 12,2%, natomiast poziom inflacji HICP wyniósł w październiku 0,7%, zamiast oczekiwanego 1,1%. Sprawiło to, że inflacja w unii walutowej jest najniższa od 2009 roku, a bezrobocie najwyższe.

Sytuację, która miała miejsce wyjaśnia analityk rynków finansowych z X-Trade Brokers DM S.A. – Daniel Kostecki: „Taka kombinacja danych doprowadziła do masowej wyprzedaży euro w relacji do dolara i do funta. To z kolei spowodowało silny wzrost na parze USDPLN oraz GBPPLN. Rynek w efekcie zaczął dyskontować możliwe działania EBC jeśli chodzi o luzowanie polityki monetarnej pomimo, że ostatnio ze strony przedstawicieli EBC słyszeliśmy wypowiedzi o tym, iż bank już stóp nie obniży.”

Pełne zawierzenie czynnikom fundamentalnym przez inwestora, a następnie niezbyt fortunnie otworzona pozycja, gdzie została użyta wysoka dźwignia finansowa, mogło doprowadzić do dotkliwej straty. Grając oszczędnościami, których utrata nie spowoduje większego uszczerbku na finansach inwestora, można przeprowadzać rozważne i przemyślane transakcje. Natomiast wtedy, gdy środki pieniężne pochodzą z kredytu lub środków, które powinny zostać przeznaczone na życie, każda operacje wykonana przez gracza obarczona jest ogromną presją, gdyż utrata tego depozytu wywoła dotkliwe skutki dla jego posiadacza. Transakcje zawierane pod takim naciskiem rzadko okazują się trafioną inwestycją.

Tylko gra pozbawiona jakiejkolwiek presji pozwala inwestorowi na przemyślane ruchy na rynku walutowym, a tylko to umożliwia odniesienie sukcesu. Nigdy nie można ulegać nierealistycznym stopom zwrotu ani marzeniom, lecz wybrać dla siebie taki rynek, na którym będzie można poczuć się bezpiecznie i cierpliwie dążyć do realizacji wcześniej założonego celu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o foreksie? Odwiedź www.xtb.pl/strefa-analityczna/puls-rynku/tygodniowy-komentarz-na-rynku-zlotego-wyprzedaz-polskiej-waluty,20131031,175000