Zharmonizowane wskazniki cen konsumpcyjnych HICP

Mar 25, 13 Zharmonizowane wskazniki cen konsumpcyjnych HICP

HICP ang. Harmonized Indices of Consumer Prices Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych

HICP zostały wprowadzone przez Komisję Europejską. Każdy kraj Unii Europejskiej oblicza ten wskaźnik w sposób ujednolicony (ujednolicona metodologia Biura Statystycznego Unii Europejskiej). Istnieje specjalna formuła Laspeyres’a, która służy do obliczania tego indeksu.

Pierwszy raz w Polsce wartość wskaźnika HICP została obliczona w 1997 roku.

Na podstawie HICP dokonuje się oceny stabilizacji cen w UE, ocenia się kondycję finansową poszczególnych państw (jeden z parametrów oceny).


hicp1

hicp2


Źródło danych: http://finanse.wp.pl/id,115,wskaznik.html?ticaid=1104ad.Akcja: "Do Barcelony po zdrowie"


Wszystkie szczegóły tutaj.

Napisz Komentarz

Musisz być zalogowany aby napisać komentarz.