PODZIEL SIĘ

HICP ang. Harmonized Indices of Consumer Prices Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych

HICP zostały wprowadzone przez Komisję Europejską. Każdy kraj Unii Europejskiej oblicza ten wskaźnik w sposób ujednolicony (ujednolicona metodologia Biura Statystycznego Unii Europejskiej). Istnieje specjalna formuła Laspeyres’a, która służy do obliczania tego indeksu.

Pierwszy raz w Polsce wartość wskaźnika HICP została obliczona w 1997 roku.

Na podstawie HICP dokonuje się oceny stabilizacji cen w UE, ocenia się kondycję finansową poszczególnych państw (jeden z parametrów oceny).


hicp1

hicp2


Źródło danych: http://finanse.wp.pl/id,115,wskaznik.html?ticaid=1104ad.