PODZIEL SIĘ

Marża bezpieczeństwa zwana jest inaczej strefą bezpieczeństwa.

Definicja marży bezpieczeństwa (definicja strefy bezpieczeństwa):

Marża bezpieczeństwa to wartość, o którą mogą spaść przychody ze sprzedaży danego przedsiębiorstwa, bez konsekwencji w postaci straty.

Jak obliczać marżę bezpieczeństwa? Najwygodniej jest skorzystać z następującego wzoru:

MB = c * S – PR, gdzie:

MB – marża bezpieczeństwa;
c – cena produktu;
S – rozmiar sprzedaży (planowany lub rzeczywisty);
PR – wartościowy próg rentowności.

Jest to zatem różnica pomiędzy rzeczywistym lub planowanym przychodem ze sprzedaży a wartościowym progiem rentowności.

Możemy również obliczać marżę bezpieczeństwa w taki sposób, by była miarą względną, służy do tego następujący wzór:

MB = ((c * S – PR) / PS) * 100%, gdzie:
PS – przychody ze sprzedaży (planowane lub rzeczywiste).

Tak wyliczona marża bezpieczeństwa wyraża dopuszczalny procentowy spadek sprzedaży danego przedsiębiorstwa, bez konsekwencji w postaci straty. Zauważmy, że jest to zatem stosunek marży bezpieczeństwa do przychodów ze sprzedaży.

Marżę bezpieczeństwa można obliczać z wielu wzorów dostępnych w literaturze przedmiotu, za każdym razem jednak powinniśmy otrzymać ten sam wynik.