PODZIEL SIĘ

Leasing operacyjny jest odmianą leasingu, gdy do kosztu osiągnięcia zysku wliczymy opłaty leasingowe. W leasingu operacyjnym powinno dojść do zrealizowania konkretnych warunków. W leasingu operacyjnym umowa musi być podpisywana na czas sprecyzowany, a jej trwanie nie może być krótszy aniżeli czterdzieści % normatywnego okresu amortyzacji.

W leasingu operacyjnym ogół zapłat netto równać się musi przynajmniej wartości wstępnej środka trwałego. Przedmiotem leasingu operacyjnego są najczęściej dobra, które są w stanie być użytkowane przez paru kolejnych nabywców, zaś nie takie, które przez wzgląd na specyfikę jak również nietuzinkowy charakter, mogą być użyte tylko poprzez nieliczne podmioty gospodarcze. Leasing operacyjny ma zazwyczaj zakres bezpośredni, dlatego że zachodzi bez udziału wyspecjalizowanej firmy leasingowej, która nie jest zarazem producentem. Szczególnym rodzajem leasingu operacyjnego wydaje się tzw. leasing procentowy. W leasingu takim wymiar uiszczanej opłaty za użytkowania urządzeń określa się w stosunku procentowym do kwoty uzyskanej za sprawą użytkującego ze sprzedaży towarów czy oferowania usług.
W naszym kraju dominuje zwykle leasing operacyjny, który dawał użytkującemu prawa do kupienia urządzenia leasingu po zakończeniu umowy. Pomyślność leasingu operacyjnego wynika zatem w znacznej mierze z aktualnych wówczas zasad prawa podatkowego, w skład których z leasingiem operacyjnym połączone były wysokie korzyści podatkowe na rzecz stron leasingu, o wiele większe aniżeli w sytuacji leasingu finansowego.

Źródło: Leasing operacyjny – piotr11