PODZIEL SIĘ

W leasingu finansowym dochodzi do przeniesienia całkowitego ryzyka oraz korzyści, które wynikają z posiadania składników leasingu. W tego typu leasingu do kosztów zyskania przychodów zakwalifikujemy jedynie odpisy amortyzacyjne. Wysokość tychże odpisów uzależniona jest od pewnych nakazów podatkowych. Powinno się w tym miejscu dodać, iż okres umowy tego modelu najmu jest zależny od czasu amortyzacyjnego sprzętu lub tez ceny niematerialnej i prawnej.
Leasing finansowy, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, powinna dopełniać określone klauzule. Mowa tutaj o tym, że umowa leasingu pozostaje zawarta na okres określony a całość zapłat, które są ustalone w umowie, pozostaje zmniejszona o podatek od towarów i usług. Opłaty te powinny odpowiadać co najmniej ceny początkowej przedmiotu czy tez wartości niematerialnej oraz prawnej. W leasingu finansowym, jaki uważany jest jako dostawa towarów, używający jest zobligowany do zapłaty z góry całkowitego VAT-u razem z odbiorem produktu. Powinno to nastąpić zazwyczaj w ciągu siedmiu dni po odbiorze obiektu leasingu, inaczej niż w leasingu operacyjnym gdzie podatek VAT jest płatny z każdą ratą leasingową. W leasingu finansowym ratę leasingową dzielimy na część kapitałową a także odsetkową. Element kapitałowy bierzemy jak kapitał przy operacji kredytowej, z kolei odsetkowa część połączona jest z kosztem wypracowania przychodu u korzystającego. Wbrew opinii, że w naszym kraju istnieją niesprzyjające klauzule prawne, propozycja produktów leasingowych jest nadzwyczaj duża jak i również ulega stałemu rozszerzaniu. Tyczy się to również leasingu operacyjnego jak i finansowego.

Źródło: Leasing finansowy – piotr11