PODZIEL SIĘ

Podstawowym warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego dla firmy jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej i słuszności przedsięwzięcia. Zatem najistotniejszy jest bardzo dobry biznesplan, ważne jest także prawidłowe wyliczenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.

Banki osoby samozatrudniające się traktują jako przedsiębiorców i dlatego przy szacowaniu zdolności kredytowej kierują się zobowiązaniami pochodzącymi z prywatnej strefy życia. Oznacza to, że na zdolność kredytową mogą wpłynąć zgodne z terminem opłaty za gaz, prąd czy telefon. Co więcej należy pamiętać, że dla banków bardziej zaufany jest klient, który ma historię kredytową, niż taki u którego historii kredytowej nie ma.

Kredyt inwestycyjny dla firm przeznaczony jest głównie dla takich osób, które chcą rozwijać swój biznes. Bardzo istotne jest, aby w biznesplanie pokazać rentowność naszego biznesu, jeżeli i ten aspekt zostanie pominięty, możemy być pewni, że bank na 100% odrzuci nasz wniosek. Dodatkowo na kredyt dla organizacji mogą liczyć przedsiębiorstwa z dużym stażem na rynku, to znaczy zazwyczaj powyżej 1 roku i wysokimi zyskami. Zdarzają się również takie banki, które stażu jednak nie wymagają. Nie można zapominać też o tym, że kredytodawca zawsze żąda zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego dla firm. Najczęstszą formą zabezpieczenia jest wpis do hipoteki nieruchomości. Taki kredyt hipoteczny dla firm jest stosunkowo nisko oprocentowany. Ważnie jest też zgromadzenie własnego kapitału przed staraniem się o kredyt inwestycyjny.

Warunki jakie należy spełnić, by otrzymać kredyt są jasno określone. Jeżeli je spełniamy nie mamy się czego obawiać, kredyt zostanie nam udzielony. Jeśli jednak coś stanie na przeszkodzie i bank odmówi udzielenia pomocy to nie można się poddawać. Należy podjąć dodatkowe działania i wystąpić o kredyt dla firm ponownie.

Źródło: Jak można otrzymać kredyt inwestycyjny dla firmy? – ekdeoechemode