PODZIEL SIĘ
Co grozi za fałszowanie dokumentów?
Co grozi za fałszowanie dokumentów?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą liczyć się z częstym posługiwaniem się lub wydawaniem dokumentów. Dotyczy to nie tylko samych przedsiębiorców, ale również tych, którzy mają do czynienia z wykonywaniem wspomnianych wcześniej czynności. Na czym polega fałszowanie dokumentów? W poniższym artykule dowiesz się, jakie kary przewidziane są za tego typu działanie.

Fałszowanie dokumentów – na czym polega?

Fałszowanie dokumentów zostało omówione w art. 270 Kodeksu Karnego, wskazując na określone formy fałszerstwa. Zgodnie z jego treścią podrobienie lub przerobienie dokumentu ma na celu użycie go jako autentycznego. W orzecznictwie zawiera się również stwierdzenie o popełnieniu fałszerstwa w przypadku podrobienia lub przerobienia kopii oryginalnego dokumentu. Już samo przygotowanie do przeprowadzenia wspomnianych czynności uznaje się za karalne. Przestępstwo popełnia również ten, kto wiedząc o sfałszowaniu dokumentu, posłuży się nim jako prawdziwym. Za czyn karalny uznaje się także wypełnienie blankietu, a więc arkusza zadrukowanego tekstem i przeznaczonego do wypełnienia, który został podpisany przez osobę trzecią. Do odpowiedzialności karnej nie może zostać pociągnięta osoba nieświadoma posługiwania się sfałszowanym dokumentem. 

Fałszowanie dokumentów - jaką karę można ponieść?
Fałszowanie dokumentów – jaką karę można ponieść?

Podrobienie a przerobienie dokumentu

Jaka jest różnica między podrobieniem a przerobieniem dokumentu? Podrabianie to sporządzenie dokumentu w taki sposób, aby zachował pozory pochodzenia od innej niż sprawca osoby. Można więc stwierdzić, że jest to nic innego jak stworzenie imitacji autentycznego dokumentu. Z kolei przerobienie polega na nadaniu prawdziwemu dokumentowi nowejinnej treści różniącej się od tej, którą zawiera w rzeczywistości. Nie ma znaczenia rodzaj i charakter zmian, które mogą zostać wprowadzone w różny sposób. Najczęściej przerobienie dokumentu polega na naniesieniu poprawek, czy dopisków do tekstu. Więcej informacji z zakresu prawa karnego znajdziesz pod adresem: https://smadwokaci.pl/.

Jakie elementy składają się na dokument?

Dowód obowiązku, czy uprawnienia danej osoby, to dokument. Warunkiem jego uznania jest przede wszystkim nośnik, który może być materialny (np. kartka papieru) lub niematerialny (np. dane komputerowe). Zawartaw dowolny sposób informacja nie musi mieć trwałego charakteru, ważny jest natomiast jej prawny charakter. Może on nawiązywać do wybranej sfery prawa. Warto pamiętać, że ochronie przed fałszerstwem podlegają zarówno dokumentu publiczne, jak i prywatne. W sytuacji, gdy mamy pewne podejrzenia lub dowody w sprawie sfałszowania dokumentu, sprawę tą należy niezwłocznie skierować do odpowiednich organów. Najlepiej, jeśli w pierwszej kolejności zgłosimy sprawę na policję. 

Fałszowanie dokumentów – jaką karę można ponieść?

Co grozi za sfałszowanie dokumentów? Podrabianie, przerabianie lub używanie dokumentów jako autentycznych może podlegać karze:

  • grzywny, 
  • ograniczenia wolności, 
  • pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

Przewidzianym wymiarom kar podlega również wypełnianie lub używanie blankietów przez inną osobę. W przypadku zaistnienia wypadków mniejszej wagi kara pozbawienia wolności zostaje złagodzona do co najwyżej 2 lat. Za przygotowanie do popełnienia przestępstwa grozi kara: grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Fałszowanie dokumentów to czyn, który ze względu na zagrożenie ich wiarygodności, ścigany jest z urzędu.