PODZIEL SIĘ
business, real estate, deal and people concept - man and woman with house model and pen signing contract document and shaking hands at office

Jesteś przedsiębiorcą i właśnie nabyłeś dom, działkę lub lokal? Prawdopodobnie będziesz musiał zapłacić podatek od nieruchomości. Aby dopełnienie tej formalności było możliwe, do odpowiedniego organu podatkowego musisz uprzednio złożyć poprawnie wypełnioną deklarację DN-1. Zadanie to może być trudne nawet dla tych, którzy mieli już do czynienia z rozliczaniem podatku od nieruchomości. Warto zatem wiedzieć, jakiego rodzaju informacje powinny znaleźć się w deklaracji DN-1, a także jak można ułatwić sobie składanie tego dokumentu w urzędzie.

Kto składa deklarację na podatek od nieruchomości DN-1?

Być może spotkałeś się już z pojęciem deklaracji na podatek od nieruchomości. To właśnie ten dokument, w postaci formularza DN-1, składają w urzędzie posiadacze nieruchomości niebędący osobami fizycznymi. Kto zatem jest obowiązany do wypełnienia i złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1? Są to:

  • osoby prawne,
  • jednostki i spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Obowiązek ten spoczywa zarówno na właścicielach, jak i posiadaczach nieruchomości oraz użytkownikach wieczystych gruntów. Deklarację DN-1 dostarczyć muszą także posiadacze nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Osoby fizyczne a deklaracja DN-1

Zamiast deklaracji DN-1, osoby fizyczne z zasady muszą składać informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w postaci formularza IN-1. Od tej reguły jest jednak pewien wyjątek. Należy pamiętać, że jeśli współwłaścicielami, współposiadaczami lub współużytkownikami danego obiektu są osoby prywatne i osoby fizyczne, każdy z nich wypełnia deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 – także osoby fizyczne. Jeśli jednak osoby fizyczne tworzą wspólnotę mieszkaniową, przeznaczonym dla nich formularzem jest IN-1.

Jak wypełnić deklarację DN-1?

Deklaracja DN-1 służy ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego wynikającego z posiadania nieruchomości przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Formularz ten jest bardziej złożony niż przeznaczony dla osób fizycznych druk IN-1, a przedsiębiorca musi samodzielnie obliczyć należną kwotę podatku. Wypełnienie deklaracji na podatek od nieruchomości wcale jednak nie musi być trudne – wystarczy wykorzystać w tym celu aktywny druk DN-1. Wygodny kreator tego dokumentu znajdziesz na przykład w serwisie Przyjazne Deklaracje.

Jakie informacje warto przygotować przed rozpoczęciem wypełniania wniosku? Będą to przede wszystkim dane identyfikacyjne podatnika (m.in. imię i nazwisko, numer REGON) oraz adres siedziby firmy. W formularzu oczywiście muszą znaleźć się również szczegółowe informacje na temat posiadanych przez podatnika nieruchomości podlegających opodatkowaniu (powierzchnia, powierzchnia użytkowa lub wartość, stawka podatku i kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja). Gotowy druk należy złożyć do organu podatkowego właściwego dla miejsca, w którym znajdują się opodatkowane nieruchomości.