PODZIEL SIĘ
Business colleagues in conference meeting

Faktoring to najdynamiczniej rozwijająca się usługa finansowa w Polsce, która zapewnia przedsiębiorstwom utrzymanie płynności finansowej. Jedną z branż, która może zyskać na współpracy z profesjonalnymi firmami faktoringowymi, są firmy transportowe, które mogą otrzymać finansowanie wykonanych usług nawet po 24 godzinach.

Faktoring to świetne rozwiązanie dla firm, które chcą utrzymać stabilność i płynność finansową bez uzależniania jej od nieterminowych kontrahentów. Dzięki faktoringowi, firmy transportowe nie muszą martwić się ściąganiem potencjalnych należności, tylko mogą skupić się na rozwoju przedsiębiorstwa.

Jak działa faktoring dla firm transportowych?

Zasada działania oraz korzyści płynące z wyboru faktoringu w firmie transportowej są jasne i oczywiste. Przedsiębiorstwo działające w branży transportowej dostarcza towar lub usługę zewnętrznemu kontrahentowi i przesyła kopię faktury do specjalistycznej firmy faktoringowej, takiej jak Bibby Financial Services.

Faktor po zaksięgowaniu dostarczonej faktury wypłaca nawet 90% jej wartości i w ciągu 24 godzin należności trafiają na konto przedsiębiorcy. Co dzieję się z dalszymi 10%? Firma faktoringowa oczekuje na termin płatności faktury określony w dokumencie, a gdy kontrahent wpłaci środki na konto firmy faktoringowej, te są natychmiastowe przelewane do przedsiębiorcy.

Zalety faktoringu dla przedsiębiorstw transportowych

Istnieje wiele korzyści płynących ze stosowania faktoringu w przypadku firm transportowych. Jedną z nich jest natychmiastowe finansowanie wystawionych faktur, co w tej branży jest praktycznie niemożliwe. Finansowanie działalności firmy transportowej jest dostowane do poziomu sprzedaży, a dzięki faktoringowi ogranicza się ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

Faktoring dla firm transportowych przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa. Dzięki zapewnieniu płynności finansowej, przedsiębiorstwo stać na podejmowanie nowych kontraktów, długofalowej współpracy, a także poszerzenie floty transportowej. Dzięki współpracy z firmami świadczącymi usługi faktoringowe, przedsiębiorstwa z branży transportowej nie muszą martwić się o znalezienie kapitału na pokrycie należności w postaci rat leasingowych, opłat US i ZUS, wynagrodzenie dla kierowców i pozostałe należności.

Ponadto, współpracując z lojanymi firmami faktoringowymi, takimi jak Bibby Financial Services, przedsiębiorstwa transportowe mogą liczyć na uzyskanie wielu rabatów m.in. błyskawiczną płatność wybranych faktur, które ułatwią codzienne prowadzenie firmy.