PODZIEL SIĘ

Zewnętrzna kontrola finansów firmowych

Wyrazem dbałości o rozwój przedsiębiorstwa jest korzystanie z narzędzi i rozwiązań, które są dostępne na rynku usług doradztwa i kontroli finansowej.

Takich jak audyty prowadzone przez niezależne firmy zewnętrzne zatrudniające najlepszej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego, finansowego, gospodarczego cywilnego i wszystkich gałęzi powiązanych, jak również też i regulacji międzynarodowych.

Na czym zatem będzie polegał audyt finansowy prowadzony w przedsiębiorstwie? To nic innego jak wpuszczenie do firmy albo dostarczenie specjalistom w siedzibie firmy prowadzącej audyt całej dokumentacji związanej z finansowym aspektem działalności przedsiębiorstwa. Rzecz jasna, kiedy audyt zamawiany jest przez dużą firmę nikt nie oczekuje, że będzie kontrolowany cały pion i cała firma, ponieważ było, by to zbyt czasochłonne w danym momencie. Takie generalne pełne audyty finansowe przeprowadzane są zazwyczaj wyłącznie przed kapitalizacją spółki, wejściem na giełdę. W późniejszym okresie prowadzone są kwartalne audyty bilansu, wewnętrzne, jak również podatkowe, które dotykają tylko mniejszych departamentów w firmie i oddziałów.

Specjaliści, którzy prowadzą audyt finansowy badają wszystkie dokumenty, projekty, plany zeznania podatkowe, jak również rozliczenia księgowe pod kątem posiadanej wiedzy, umiejętności jak tez doświadczenia. Celem audytu finansowego jest ustalenie w maksymalnie precyzyjny sposób jakie działania firma powinna podejmować, których unikać ze względu na powstanie albo brak zysków a jednocześnie obecność kosztów, czy też nadmiernego obciążenia podatkowego.

Warto też dodać czym audyt finansowy nie jest. Mianowicie nie jest to poszukiwanie winnych, pociąganie do odpowiedzialności, karanie za niedociągnięcia. Tu istotą jest poprawa sytuacji co nie jest jednoznaczne z tym, iż są jakieś nieprawidłowości , nawet, jeżeli tak jest już to sprawa do rozstrzygania w zakresie firmy. Podmiot prowadzący audyt jedynie sugeruje rozwiązania, które mogą poprawić już dobrze działające systemy i programy czy rozwiązania w przedsiębiorstwie. Z audytu finansowego przedsiębiorca korzystać nie musi, ale, jeżeli faktycznie zależy mu na sukcesie i sile firmy to powinien narzędzie regularnie uruchamiać.

Artykuł z serwisu Airstar.pl Promocja strony
Autor: marta_marcin

Podziel się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodaj artykuł na Airstar.pl