PODZIEL SIĘ

IRR to taka stopa zwrotu z inwestycji przy której suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych (cash inflows) przez okres trwania projektu zrówna się z sumą zdyskontowanych wydatków na inwestycję (cash outflows). W innych definicjach stopa IRR to taka stopa zwrotu przy której NPV jest równy zero.

Co to jest IRR znajdziesz w naszym artykule tutaj

Zalety metody IRR:

  • W dużych korporacjach nie od dziś wiemy że wskaźniki były bardziej preferowane niż wartości bezwzględne jak NPV stąd metoda IRR cieszy się dużą popularnością wśród kierowników.

Wady metody IRR:

  • Metoda IRR nie bierze pod uwagę bezwzględnej wartości inwestycji i jej rozmiaru:

Przykład

Rozpatrujemy dwa projekty inwestycyjne, Projekt A i Projekt B:

Projekt A Projekt B
Nakłady inwestycyjne 250 000 25 000
Roczne wpływy 100 000 10 000

 

Oba projekty będą miały ten sam IRR ale zupełnie inny poziom nakładów inwestycyjnych jak i rocznych wpływów. Gdyby brać pod uwagę tylko informację o poziomie stopy IRR projekt A wydawałoby się równie korzystny jak projekt B co nie jest prawdą.

  • Jeśli koszt kapitału będzie różny w okresie trwania projektu obliczenie IRR będzie niemożliwe i nie będzie tak proste jak w obliczenie NPV.

 

  • Metoda IRR Nie może być stosowana do oceny inwestycji o niekonwencjonalnym przepływie pieniędzy (przepływy pieniężne co roku mają inne poziomy).

 

  • Istnieje problem z oceną dwóch wzajemnie wykluczających się projektów

 

  • Dla kierownictwa jednostki stopa IRR często może być mylona z innymi wskaźnikami efektywności inwestycji jak na przykład ROI.