PODZIEL SIĘ

Rachunek bankowy – co oznaczają te cyfry?

Autorem artykułu jest Katarzyna Bieńkowska

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek co oznaczają poszczególne cyfry na rachunku bankowym i dlaczego jest on taaaki długi? Irytuje on często użytkowników rachunków bankowych, ale ułatwia pracę bankowi.

NRB (Numer Rachunku Bankowego) to standard numeracji rachunków bankowych w polskich bankach opracowany na potrzeby krajowego systemu płatniczego.

Obowiązuje od lipca 2004 roku i został wprowadzony do rozliczeń międzybankowych, aby usprawnić rozliczenia transakcji międzybankowych.

Numer Rachunku Bankowego składa się z 26 cyfr. Jego struktura jest następująca: 11 2222 3333 4444 5555 6666 7777. Dwie pierwsze liczby to liczba kontrolna rachunku – wygenerowane zostały na podstawie pozostałych 24 cyfr. Na ich podstawie pracownik banku jest w stanie, już w chwili składania zlecenia, wychwycić wszelkie błędy.

Kolejne osiem cyfr, to numer rozliczeniowy jednostki, informujący w którym oddziale lub filii banku znajduje się dany rachunek bankowy.

Ostatnie 16 cyfr jest numerem porządkowym konta.

Identyfikator – Numer Rachunku Bankowego (NRB) dotyczy rachunku bankowego, używanego w rozliczeniach krajowych. Natomiast Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN) jest stosowany jeżelu rachunek bankowy jest używany w rozliczeniach transgranicznych. NRB może być przekształcony na międzynarodowy numer poprzez dodanie na początku dwuliterowego kodu kraju, dla Polski – PL.

W numerze rozliczniowym znajduje się, tzw. cyfrowy wyróżnik banku. Jest to symbol identyfikujacy bank. Dla banków i instytucji kredytowych są to pierwsze w cyfry, zaczynające się na 1 do 7. Natomiast dla banków spółdzielczych są to 4 pierwsze cyfry, zaczynające się od 8 lub 9.

Na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego można skorzystać z wyszukiwarki numerów banków. Za jej pomocą można znaleźć informacje o numerach banków działających w Polsce oraz numerach rozliczeniowych jednostek organizacyjnych działających w Polsce banków. Jednocześnie można sprawdzić poprawność krajowego numeru rachunku bankowego.

Porównywarka finansowa – wyszukaj, porównaj i wybierz: kredyty, lokaty bankowe, karty kredytowe

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl