PODZIEL SIĘ

Analizowanie danych to obecnie bardzo popularny trend w biznesie. Niejedna firma produkcyjna usiłuje wykorzystać zebrane dane, aby przekształcając je w potrzebną wiedzę móc skutecznie rozwijać przedsiębiorstwo. Najlepszym do tego sposobem jest korzystanie z zaawansowanego systemu do analityki biznesowej, który oferuje polski producent oprogramowania, firma Streamsoft.

Streamsoft, znany na polskim rynku producent oprogramowania dla biznesu, proponuje innowacyjne narzędzie dla menedżerów i specjalistów zajmujących się analizami i strategią – Streamsoft Business Intelligence. To nowoczesny system służący do przetwarzania danych zebranych w systemach transakcyjno-ewidencyjnych takich jak np. systemy ERP. System do analityki biznesowej Streamsoft Business Intelligence umożliwia tworzenie wielopoziomowych analiz, wspomagających podejmowanie kluczowych decyzji na różnych poziomach zarządzania. Wiele firm produkcyjnych, handlowych, czy usługowych posiadających wdrożone systemy ERP rejestruje dane z różnych obszarów działania. Dane te w następnej kolejności trzeba zamienić na informacje wspomagające procesy decyzyjne. Aby były one przydatne dla Zarządu muszą poprzez liczby i wnioski dawać obraz całego przedsiębiorstwa, wskazywać najbardziej efektywne obszary i te, które wymagają najwięcej usprawnień, informować, na których produktach zarabiamy najwięcej, a które przynoszą nam straty.

Jak w nowoczesny sposób wykorzystać dane zgromadzone przez system ERP?

Przedsiębiorstwo poprzez system ERP uzyskuje niezbędne informacje z różnych obszarów firmy, m.in. z produkcji, logistyki, finansów i księgowości, zaopatrzenia, sprzedaży oraz innych działów. Streamsoft Business Intelligence jako system do analityki biznesowej umożliwia zadawanie pytań dotyczących poszczególnych obszarów działania firmy, które mają ocenić przeprowadzone czynności, ich wpływ na efektywność wykorzystania zasobów oraz elastyczność firmy i kondycję finansową. Poza tym Streamsoft BI nie obciąża bazy systemu ERP. Ponadto, system Streamsoft BI posiada  wbudowany automatyczny mechanizm tworzenia hurtowni danych.  Streamsoft BI umożliwia korzystanie ze swoich zasobów w uproszczony sposób, mając do dyspozycji gotowe zestawienia i wskaźniki, które można wykorzystać bez dodatkowego nakładu pracy.

Wsparcie dla procesów controllingowych

W zakresie controllingu produkcyjnego Streamsoft BI umożliwia, m.in planowanie zwiększenia mocy produkcyjnej, planowanie produktywności i kontrolę jej poziomu, planowanie wielkości produkcji, kontrolę procesów produkcyjnych po ich wykonaniu – w celu stwierdzenia odchyleń, kontrolę kosztów, kontrolę jakości poprzez np. ocenę ilości braków, ilości reklamacji i szukaniu ich przyczyn, czy umożliwia monitoring wskaźników produkcyjnych.

System można również w prosty sposób rozbudować. Zaletą Streamsoft BI jest możliwość wzbogacania o nowe zagadnienia merytoryczne, pojawiające się w procesie rozwoju każdej firmy. Dzięki wdrożeniu modułu Streamsoft BI w firmie, menedżerowie oraz zarząd mogą podejmować decyzje biznesowe w oparciu o aktualne, prawidłowo przetworzone dane.