PODZIEL SIĘ

Technologie przyszłości już dziś – podpis elektroniczny

 

Otaczają nas nowoczesne technologie, o których często nie mamy pojęcia. Podpis elektroniczny jest jedną z nich. Mechanizm ten daje nam ogromne możliwości, zdecydowanie ułatwiając kontakty z organami państwowymi, jak i relacje pomiędzy osobami fizycznymi.

 

Rozwój komunikacji elektronicznej obraca do góry nogami nasze dotychczasowe spojrzenie na wiele dziedzin życia. Wystarczy spojrzeć na rozwój rynku e-commerce, płatności internetowych, a nawet form budowania relacji. Robienie zakupów w sieci, wykonywanie przelewów z telefonu komórkowego oraz kontaktowanie się za pomocą mediów społecznościowych to dziś codzienność.

 

Podpis elektroniczny służy uwierzytelnieniu tożsamości danej osoby w komunikacji internetowej. Stanowi integralną część podpisywanego dokumentu i jest równoważny z podpisem własnoręcznym. Dzięki temu przesyłana faktura, oferta czy wiadomość e-mail zawiera w sobie bezpieczne i autentyczne potwierdzenie tożsamości nadawcy. Taki dokument jest zabezpieczony przed wszelkimi zmianami wprowadzanymi przez osoby niepowołane. Dzięki możliwości ustalenia dokładnego czasu złożenia podpisu, a także jego integralności z przesyłaną treścią wszystkie wprowadzane zmiany są łatwe do wychwycenia.

 

Aby móc dokonywać podpisu elektronicznego, konieczne jest zdobycie kwalifikowanego certyfikatu cyfrowego. Polega on na poświadczeniu tożsamości właściciela danego klucza (który może przybrać formę tokena USB czy też karty magnetycznej), umożliwiającego dokonanie podpisu przez zaufaną osobę trzecią. Najważniejsze jest to, że uzyskanie certyfikatu kwalifikowanego w Warszawie, jak i w innych dużo mniejszych miejscowościach, nie stanowi najmniejszego problemu.

 

Możliwość takiego poświadczenia swojej tożsamości skutkuje nie tylko większym bezpieczeństwem w sieci. Rozwiązanie takie pozwala na zupełnie nowe spojrzenie na prowadzenie biznesu czy kontakty z instytucjami publicznymi. Złożenie deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym, załatwianie spraw w ZUS-ie, czy też jakiekolwiek składanie podań czy pism urzędowych przestaje wiązać się z koniecznością osobistego stawienia się w danej instytucji. Możliwość elektronicznego podpisywania wystawianych faktur oraz zawieranych umów cywilnoprawnych pozwala na zdecydowaną oszczędność czasu, a w konsekwencji – większą efektywność pracy.

 

Rozwój mechanizmu podpisów elektronicznych to bardzo ciekawy temat do analiz. Podpis elektroniczny doskonale sprawdza się w przypadku dokumentacji medycznej. Dzięki niemu odbiorca ma pewność, że otrzymane dane (np. karta choroby czy inne informacje o zdrowiu pacjenta) zostały przygotowane przez osobę upoważnioną. Istnieje jednak wiele branż, w których podpis ten nie jest jeszcze stosowany, choć mógłby wprowadzić wiele dobrego. Wystarczy tylko wspomnieć o możliwościach stosowania w branży motoryzacyjnej – nabywca samochodu mógłby otrzymywać istotne informacje dotyczące ubezpieczeń czy stanu technicznego konkretnego pojazdu poświadczone cyfrowym podpisem (źródło:http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/dowod;osobisty;z;warstwa;elektroniczna;od;2015;roku,199,0,1192647.html).

 

Perspektywy sygnowania dokumentów za pomocą dowodu osobistego zostały przesunięte w czasie do 2015 roku. Będzie to doskonały krok do rozpowszechnienia tej wygodnej formy uwierzytelniania tożsamości nadawcy każdego rodzaju dokumentu. Więcej można przeczytać na stronie Enigma Sp. z o.o.