PODZIEL SIĘ

Jak prowadzić księgi rachunkowe w TBS-ach?

 

TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zajmuje się budowaniem domów mieszkalnych przeznaczonych na wynajem dla osób spełniających określone wymagania. Jak swoje rachunki mają prowadzić TBS-y działające w formie spółek?

 

 Podstawy działania TBS-ów

 

TBS-y funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Przedmiotem ich działalności jest budowanie domów mieszkalnych, ale nie tylko. Zajmują się też eksploatacją tych nieruchomości na zasadach najmu i świadczą usługi zarządzania oraz administrowania nimi.

 

Aby móc skorzystać z możliwości zamieszkania w blokach budowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego, należy spełnić warunki ustawowe. Najczęściej TBS-y funkcjonują jako spółki, na przykład z ograniczoną odpowiedzialnością, o określonej strukturze organizacyjnej. Funkcjonuje w nich zarząd, poszczególne komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska i jednostki działalności pomocniczej.

 

Rada Nadzorcza TBS-u powołuje do życia zarząd spółki. Jemu podlegają komórki organizacyjne, w tym między innymi dział księgowy. Księgowość realizowana jest przez pracowników, którzy podlegają zwierzchnictwu głównego księgowego. Do zadań takiego działu należy przede wszystkim prowadzenie rachunkowości finansowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o PIT i CIT.

 

Finanse online

 

Przychody TBS-ów z tytułu opłacanych przez najemców czynszów powinny być przeznaczane na realizację statutowych celów. Zarząd z kolei powinien dążyć do ograniczania kosztów działalności, w czym pomocne może być skorzystanie z księgowości internetowej zamiast tworzenia odrębnego działu księgowego, w którym trzeba przecież zatrudnić pracowników. Funkcjonowanie oddzielnej komórki w strukturze spółki będzie pociągało za sobą znacznie wyższe koszty niż skorzystanie z aplikacji księgowej, nawet w płatnej formie, choć na rynku nie brakuje też bezpłatnych programów. Takie rozwiązania udostępnia na przykład Idea Bank (www.darmowa-ksiegowa.pl). Księgowość online w TBS-ach powinna zakładać odpowiednie rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania dłużnego budowy mieszkań na wynajem i sprzedaż, a z drugiej strony rozliczanie przychodów spółki.

 

Profesjonalne oprogramowanie dostępne w trybie online pozwala na poprawne rozliczanie TBS-ów bez konieczności ponoszenia z tego tytułu zbędnych kosztów. W takim wypadku nie trzeba tworzyć działu księgowego, wystarczy jedynie samodzielne stanowisko dla pracownika, który będzie obsługiwał program księgowy.