PODZIEL SIĘ

Czwarta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi:

Organizuj płynną sieć odpowiedzialnych zespołów, nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji.

Zasada ta oznacza, że w przedsiębiorstwach, które wdrożyły koncepcję Beyond Budgeting brak jest stałej, sztywnej struktury organizacyjnej. Zespoły tworzone są wtedy, gdy jest to konieczne, potrzebne. Powinny być one powiązane w sieć, przy czym istotne jest, by nie tworzyły one samodzielnych, wyizolowanych bytów. Propaguje się wymianę wiedzy oraz doświadczeń, jak również ciągłą współpracę.

Czy takie podejście ma mankamenty? Oczywiście, a wśród nich najważniejszy jest brak stabilizacji dla pracowników. Dla niektórych będzie to odpowiednie, zgodne z ich konstrukcją psychiczną. Wielu jednak pracowników będzie postrzegać taką sytuację jako swego rodzaju zagrożenie, gdyż stale będą stawiane im (często bardzo ambitne) nowe zadania do realizacji. Zmieniali się będą również współpracownicy.

Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest niezwykłą elastyczność, jaką zyskuje całe przedsiębiorstwa. Jest to istotne zwłaszcza w obliczu niekontrolowanych i niespodziewanych zmian, jakie zachodzą w otoczeniu wszystkich jednostek gospodarczych na całym świecie. Wobec każdego nowego wyzwania można bardzo szybko skonstruować zespół zadaniowy, który ma poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Może być to niespodziewane zagrożenie, lub wręcz przeciwnie – szansa do wykorzystania. O sukcesie lub porażce decyduje dziś czas reakcji na zdarzenia występujące wokół podmiotu.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku stosowania klasycznego budżetowania operacyjnego niemożliwe jest wdrożenie tej zasady. Podstawą bowiem systemu budżetowania jest ustalona struktura organizacyjna. Co więcej, w przypadku tworzenia zespołów „na żądanie” wiele planów musiałyby ulegać ciągłym zmianom, powstawałyby nowe budżety. Trudno jest to sobie wyobrazić.

Źródło: Tekst został oparty w głównej mierze na materiałach zawartych na stronie: http://bbrt.org/.