PODZIEL SIĘ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – WARSZTATY KURS PODSTAWOWY

PROGRAM:

1. Wprowadzenie.

o Czym jest, a czym nie jest projekt i zarządzanie projektami?
o Jaka jest różnica pomiędzy produktem, projektem, programem i portfelem?
o Co wyróżnia projekt od innych sposobów zarządzania?
o Czy trójkąt projektu wyczerpuje wszystkie aspekty zarządzania projektem?
o Najlepsze praktyki zarządzania projektami: czynniki powodzenia i porażek w projektach
o Projekt w ujęciu metod i standardów.
o Ćwiczenie: przyczyny niepowodzeń/sukcesów projektów.

2. Cykl życia projektu.

o Płaszczyzny, procesy, techniki i narzędzia zarządzania projektami.
o Przygotowanie, rozpoczynanie, realizowanie, monitorowanie i kontrola oraz zamykanie projektu.
o Jak mieć większą kontrolę nad projektem? Etapy projektu, tolerancje, raporty, zapisy.
o Odniesienie do specyfiki projektów realizowanych przez uczestników.

3. Przygotowywanie projektu.

o Cel, rezultat, korzyści. Jak poprawne zdefiniować cele projektu.
o Ćwiczenie: definiowanie celów projektu.
o Jak zapewnić, aby klient dostał to czego chce? Zapewnianie jakości.
o Ćwiczenie: definiowanie produktu projektu.
o Jakość w projekcie. Jak i po co ją mierzyć?
o Jak ocenić czy projekt jest korzystny, potrzebny i wykonalny? Definiowanie uzasadnienia projektu.
o Ćwiczenie: definiowanie uzasadnienia projektu.
o Kto powinien wziąć udział w projekcie i jakiej roli? Definiowanie struktury organizacyjnej projektu.
o Jaka struktura jest najlepsza dla różnych projektów?
o Elementy zarządzania zespołem projektowym.
o Kto jest za, a kto przeciw, kto zyska a kto straci w związku z projektem? Definiowanie interesariuszy projektu.
o Ćwiczenie: definiowanie struktury projektu.

4. Od produktu do zadania, planowanie projektu:

o Od czego zacząć? Planowanie zasad zarządzania projektem w obszarach: jakości, zmiany, ryzyka, komunikacji, zaopatrzenia.
o Planowanie w oparciu o produkty oraz strukturę podziału pracy.
o Jak sprawdzić czy o czymś nie zapomnieliśmy?
o Produkty, zadania i co dalej? Harmonogramowanie i szacowanie.
o Cóż począć z nadmierną alokacją? Bilansowanie.
o Czy nie zapomnieliśmy o ryzku?
o Jakich narzędzi użyć do planowania?
o Planowanie produktów i działań.

5. Plan, harmonogram, budżet – efekt dobrego planowania.

6. Zestawienie planu projektu oraz pozostałych niezbędnych do realizacji projektu informacji.

7. Zarządzanie ryzykiem.

o Czym jest ryzyko?
o Jaki poziom ryzyka jest tolerowany w projekcie?
o Kreatywne metody identyfikacji ryzyk – burza mózgów, diagramy przyczynowo skutkowe.
o Ocenianie ryzyka i planowanie reakcji na ryzyko.
o Reagowanie na ryzyko – odejmowanie racjonalnych decyzji w stanie niepewności – praktyczne metody.
o Planowanie ryzyka.

8. Komunikacja i jakość.

o Jak zarządzać informacją?
o Kto co i kiedy?
o Jakość – opracowanie i zatwierdzenie.
o Kto się ma tym wszystkim zająć?

9. Zarządzanie zmianami.

o Zagrożenie chaosem w wymaganiach.
o Czy zmiana musi być problemem?
o Jak zorganizować dobry proces kontroli zmian.
o Ćwiczenie: zarządzanie zagadnieniami projektowymi.

10. Realizacja planów, postępy, sterowanie.

o Skąd wiem gdzie w projekcie się znajduje?
o Jaki system raportowania wprowadzić.
o Jakie działania należy przedsięwziąć w przypadku zagrożenia przekroczenia tolerancji.

11. Kiedy i jak zamknąć projekt?

12. Doświadczenie z realizacji projektu. Jak je zbierać i rozpowszechniać?