PODZIEL SIĘ

Istnieją różnego rodzaju agregaty pieniężne, które oznaczamy literą M oraz cyframi od 0 do 3, przy czym 3 stanowi najszerszą kategorię. Agregaty mierzą ile pieniędzy jest w obiegu w danej kategorii.

Szeroki pieniądz M3 jest obecnie (od 2002 roku) podstawowym wskaźnikiem opisującym podaż pieniądza w Polsce. Podaż pieniądza M3 wyliczana jest przez NBP.

Podaż pieniądza M3 od stycznia 2011 do stycznia 2013 (mln złotych).

m3

Źródło: NBP.

Jak to często bywa, w analizach warto uwzględniać przede wszystkim dynamikę zmian, a nie pojedyncze wartości.