PODZIEL SIĘ

Definicja progu płynności finansowej:

Próg płynności to taka wartość (lub ilość) sprzedaży, przy której wydatki danego podmiotu są równe wpływom.

Z powyższej definicji wynika, że próg płynności można przedstawiać w sposób wartościowy lub też ilościowy. Istotne jest także to, że analizujemy wydatki (nie koszty) oraz wpływy (a nie przychody).

Można zastosować następujące wzory:

wartościowy próg płynności

WPP = KS / (1 – (JKZ / c)), gdzie:

WPP – wartościowy próg płynności;
KS – koszty stałe (ta ich część, która stanowi wydatek);
JKZ – jednostkowy koszt zmienny wytworzenia produktu (wydatek);
c – cena sprzedaży produktu, przy założeniu, że przychody ze sprzedaży są równe wpływom.

ilościowy próg płynności

IPP = KS / (c – JKZ).

Przypomnijmy, że amortyzacja nie jest wydatkiem.