PODZIEL SIĘ

EOQ – ang. Economic Order QuantityEkonomiczna wielkość zamówienia

Czym jest ekonomiczna wielkość zamówienia? Co to jest optymalna wielkość zamówienia?

Optymalna wielkość zamówienia jest to taka wielkość pojedynczego zamówienia, przy której koszty zapasów są najniższe. Zamówienia mogą oczywiście dotyczyć towarów, półproduktów, materiałów etc.

W celu obliczenia ekonomicznej wielkości zamówienia (EOQ) należy posłużyć się następującym wzorem:

eoq

 

 

Kz – koszt złożenia pojedynczego zamówienia;
Z – zapotrzebowanie w ciągu roku;
kjz – jednostkowy koszt utrzymania zapasu (jest to jednostkowa wartość zapasu pomnożona przez jednostkowy koszt utrzymania zapasu podawany w procentach).

Zwróćmy uwagę, że im większe jest pojedyncze zamówienie, tym mniejsze są koszty składania zamówień, gdyż liczba składanych zamówień maleje. Inną konsekwencją są jednak rosnące koszty utrzymywania zapasów.