PODZIEL SIĘ

Wielu ludzi nie rozumie terminów bankowych – nic zresztą dziwnego, nie każdy musi znać się na wszystkim. Jeśli jednak, zmuszeni jesteśmy korzystać z produktów bankowych, powinniśmy zapoznać się z podstawowymi zasadami bankowości (czym jest lokata, jak ją uzyskać, do kogo się zwrócić, od czego zależy oprocentowanie lokat). Ogromnym ułatwieniem dla Klientów, jest możliwość z korzystania z banku wirtualnego. Dzięki temu, mamy stały dostęp do konta a także taka e-lokata może być przez nas monitorowana.

Stałe Czy Zmienne Oprocentowanie Lokat?

Planując założenie lokaty, należy wiedzieć, jakiego rodzaju to będzie lokata (terminowa rentierska, czy progresywna), a także ważne będzie oprocentowanie lokat, czyli stawka, która ustalana jest poprzez analizy rynku i decyzje RPP.

To, czy oprocentowanie lokat będzie stałe czy zmienne zależy od banku i oferty, jaką przygotował. Ponieważ lokata bankowa to umowa pomiędzy klientem a bankiem, na mocy której bank zobowiązuje się po upływie czasu trwania lokaty, do wypłacenia kapitału wraz z naliczonymi odsetkami, tak oprocentowanie lokat, definiuje się jako stawkę procentową, która generuje zyski lokaty.

Zmienne oprocentowanie lokat wiąże się z tym, że w momencie zniżek, ale także zwyżek stopy procentowej, ulega zmianie stawka procentowa założonej lokaty bankowej. Wynika z tego, że lokata ze zmiennym oprocentowaniem, co kwartał, może zyskiwać lub tracić punkty procentowe. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest to, że nie da się obliczyć zysku. Nie oznacza to jednak, że lokata nie zarobi niczego.

Stałe oprocentowanie lokat natomiast gwarantuje pewny zysk. Bank, w sytuacji, gdy stopy procentowe będą ulegać zmianie, nie ma prawa zmieniać oprocentowania, ustalonego w umowie (czyli lokata z 7% w skali roku, do końca trwania umowy, pozostaje niezmienne).

Specjaliści sugerują, że dobra lokata to taka, która jest brana na długi czas, a oprocentowanie lokat jest stałe. Decyzja zawsze należy do klienta, doradcy mogą jedynie, podsunąć korzystniejsze rozwiązania.

Wybieram Lokatę

Gdy należy ostatecznie wybrać lokatę, warto kierować się tym, by w ofercie, zawarte były pewne informacje. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czy lokata może być przez nas wybrana, dokładnie rodzaj lokaty. Ważne jest oprocentowanie lokat oraz częstotliwość kapitalizacji lokaty. Konieczne jest, by wiedzieć, która lokata wymaga ustalonej przez sumy nominalnej. Niektóre banki wymagają, by Klient otworzył konto osobiste w danym banku.

Dobrze dobrana lokata bankowa, pozwoli na to, by swoje oszczędności zarabiały na siebie i generowały dodatkowe środki. Okazuje się, że przecież lokata nie działa na zasadzie giełdy, czy funduszu inwestycyjnego. O wysokości zysków z lokaty, decyduje oprocentowanie lokat, ponieważ to procenty generują odsetki.

Źródło: Zyski z lokaty – czym są uwarunkowane? – abtarasew