PODZIEL SIĘ

Słów kilka o ubezpieczeniu majątkowym

Autorem artykułu jest natalia staśkowiak

Ubezpieczenia to nieodłączny element naszego życia. Ich rodzajów jest kilka. Wyróżniamy ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia majątkowe.

Na czym polegają te ostatnie i do jakiej grupy osób szczególnie się je poleca?

Ubezpieczenia majątkowe to nic innego jak: ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia mienia najczęściej dotyczą: Mieszkań Domów, Aut (ubezpieczenia Autocasco AC), Budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, Dzieła sztuki, Produkty rolne, Towar w przedsiębiorstwie, Urządzenia i maszyny firmowe.

Po co ubezpieczenia mienia? Przede wszystkim mają na celu zminimalizowanie strat w momencie uszkodzenia któregoś z wymienionych w ubezpieczeniu elementów.

Uszkodzenia domu, czy auta mogą powstać z różnych przyczyn. Najczęstsze wypadki losowe to oczywiście pożary, zalania. Zniszczenia mogą być na tyle duże, że mienia nie da się już doprowadzić do stanu sprzed wypadku. W takich sytuacjach pieniądze na remont, czy odbudowanie domu mogą mieć bardzo duże znaczenie. Aby mieć pewność, co należy nam się w ramach ubezpieczenia warto zawsze zerknąć do umowy. Tam opisane są wszystkie sytuacje, w których przysługuje nam zwrot pieniędzy.

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Tego typu ubezpieczenia mają znaczenie w sytuacji kiedy to my wyrządzimy komuś szkodę i musimy ją pokryć. Szkoda ta może oznaczać zarówno zniszczenia rzeczy materialnych jak i spowodowanie śmierci danej osoby lub jej kalectwa. Jeśli dana sytuacja została zawarta w ubezpieczeniu to odszkodowanie w ramach zniwelowania szkód wynikłych z danej sytuacji płaci ubezpieczyciel, a nie my sami.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szczególnie przydaje się w grupie niektórych zawodów w tym: prawników, lekarzy, doradców podatkowych, architektów, brokerów. Podpisują oni bowiem bardzo ważne umowy, które wymagają ubezpieczenia. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą dotyczyć zarówno sfery prywatnej ubezpieczonego, jak i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

O ubezpieczeniach majątkowych warto pamiętać. Wymagają one co prawda opłacenia dodatkowej składki, ale ich wartość jest niewyobrażalna w momencie, gdy spada na nas nieszczęście.

Niestety w Polsce tego typu ubezpieczenia wciąż nie są tak popularne, jak w innych krajach Unii Europejskiej.

https://www.libertydirect.pl/

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl