PODZIEL SIĘ

Rodzaje kredytów z hipoteką w tle.

Autorem artykułu jest Robert Grabowski

Zabezpieczenie kredytu na nieruchomości kredytobiorcy uznawane jest bodaj za najpewniejsze. Hipoteka może dotyczyć różnych rodzajów kredytów o diametralnie różnym ich przeznaczeniu. Nie wszyscy o tym wiedzą, zatem omówmy je pokrótce.

1. Kredyt hipoteczny zwykły – kiedy w wyniku zawarcia umowy o kredyt bank finansuje dla kredytobiorcy zakup już istniejącej nieruchomości jak dom lub lokal mieszkalny i odbywa się to poprzez dokonanie przelewu środków na konto sprzedającego nieruchomość. Tak więc, zabezpieczeniem kredytu w tym wypadku jest nieruchomość która już istnieje. Może nią być ta nieruchomość, dla zakupu której kredytobiorca zaciąga ten kredyt lub jakaś inna będąca jego własnością.

2. Kredyt budowlano-hipoteczny – gdy chodzi o sfinansowanie lokalu mieszkalnego lub domu i na ten cel przeznaczane są środki z kredytu dla osoby prawnej lub fizycznej. Uruchamianie środków odbywa się w tym wypadku sukcesywnie wraz przystępowaniem do realizacji kolejnych etapów prac budowlanych. Z oczywistego powodu w tym wypadku następuje przesunięcie w czasie obowiązku ustanowienia hipoteki na budowanej nieruchomości i ustanowienie hipoteki ma miejsce w chwili gdy kredytobiorca jest już (zazwyczaj po podpisaniu aktu notarialnego) pełnoprawnym właścicielem przynajmniej części budowanej nieruchomości. Wówczas to kredytobiorca zobowiązany jest dokonać ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej takiej nieruchomości.

3. Pożyczka hipoteczna – w tym wypadku bank nie uzależnia przekazania środków od celu ich przeznaczenia (dlatego jest to pożyczka a nie kredyt) ale zabezpieczeniem tej pożyczki jest nieruchomość należąca do kredytobiorcy.

4. Zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości kredytobiorcy objęte są także kredyty konsolidacyjne jako kredyty relatywnie wysokiego ryzyka. Bank udzielający kredytu konsolidacyjnego, bierze na siebie obowiązek spłaty dotychczasowego kredytu klienta, którego spłata, z powodu zbyt wysokich rat, zaczyna przysparzac klientowi kłopotów. Kredyt konsolidacyjny to niższe raty ale uwaga: tym samym jest to dłuższy okres spłaty a zatem i cąłkowity koszt – wyższy. 

5. I wreszcie, pod hipotekę udzielne są też niektóre pożyczki oferowane przez pozabankowe firmy, często reklamujące się jako np. banki bez BIK. Nie są to żadne banki, a pożyczki oferowane przez tego rodzaju firmy należą zwykle do bardzo drogich, o wiele droższych niż kredyty i pożyczki bankowe. Firmy te wychodzą ze swą ofertą naprzeciw klientów nie posiadających wystarczającej zdolności kredytowej według banków. Pod hipotekę jako zabezpieczenie można też udzielić prywatnej pożyczki. Takie pożyczki zaciągają też nieraz początkujący przedsiębiorcy, z braku innych możliwości finansowania rozwoju firmy.

Autor prowadzi serwis: kredyty i pożyczki

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl