PODZIEL SIĘ

Księgowa stopa zwrotu (ang. Accounting Rate of Return) – polega na obliczaniu stosunku zysku (z realizowanego projektu inwestycyjnego) do nakładów inwestycyjnych (poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego). Jest to metoda łatwa w użyciu, jej wyniki są przejrzyste i nietrudne do zinterpretowana, przez to ARR jest często stosowana w ocenie efektywności inwestycji.

Przykład:

Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł.
Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w kolejnych latach przedstawiają się następująco:
Rok 1. 70.000 zł.
Rok 2. 70.000 zł.
Rok 3. 80.000 zł.
Rok 4. 50.000 zł.
Roczna amortyzacja wynosi 40.000 zł.
Jaka jest księgowa stopa zwrotu z tej inwestycji?
Zysk w kolejnych latach obliczamy odejmując od przepływów pieniężnych netto wartość rocznej amortyzacji.
Rok 1. 30.000 zł.
Rok 2. 30.000 zł.
Rok 3. 40.000 zł.
Rok 4. 10.000 zł.
Księgowa stopa zwrotu:
Rok 1. (30.000/180.000)*100%=17%.
Rok 2. (30.000/180.000)*100%=17%.
Rok 3. (40.000/180.000)*100%=22%.
Rok 4. (10.000/180.000)*100%=6%.
Obliczmy teraz średnią arytmetyczną z wyliczonych poszczególnych ARR:
ARR=(17%+17%+22%+6%)/4=15,5%.
Należy teraz porównać wyliczoną ARR z wymaganą (zakładaną) księgową stopą zwrotu. Jeśli nasze ARR jest od niej większa, wówczas projekt możemy przyjąć do realizacji.

1 KOMENTARZ