PODZIEL SIĘ

Progi podatkowe w 2013 roku

Autorem artykułu jest anna bobak

W polskim systemie podatkowym obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa. Skala to inaczej wzór określający w jaki sposób należy obliczyć wysokość podatku dochodowego, który powinien uiścić każdy podatnik. Progi podatkowe to inaczej przedziały w wyżej wzspomnianej skali.

Jak oblicza się wysokość podatku dochodowego? Zależy ona od wysokości samych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Wysokość podatku określają właśnie przedziały w skali podatkowej. Po przekroczeniu progu, dochodzi do zmiany stawki podatku, ale dotyczy to jedynie nadwyżki (kwoty po przekroczeniu progu), a nie całej kwoty.

Jak wyglądają progi podatkowe 2012? Wysokość stawej jest taka sama w roku poprzednim, a zatem mamy do czynienia z dwoma progami podatkowymi – do kwoty 85 528 zł i powyżej tej kwoty. Pierwsza grupa dochodów jest obłożona podatkiem dochodowym w wysokości 18%, druga natomiast w wysokości 32%. 

Tak skonstruowana skala podatkowa zaczęła obowiązywać już od 2009 roku i w porównaniu do lat wcześniejszych jest dla nas, płatników podatku dochodowego, znacznie korzystniejsza. Powód jest prosty – wyższe podatki są naliczane jedynie od części dochodu, która przekracza próg 85 528 zł – na tą nadwyżkę nakłada się podatek 32procentowy. Cała poniższa kwota jest obłożona podatkiem niższym, 18procentowym.

Ponadto podatek wyliczony w pierwszej skali jest zmniejszany o tak zwaną kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 556,20 zł.

Z kolei w sytuacji, kiedy nasze zarobki w danym roku podatkowym wyniosły mniej niż 3 091 zł, jesteśmy całkowiecie zwolnieni z obowiązku odprowadzenia podatku, jednak nadal musimy składać zeznanie podatkowe. Otrzymamy wówczas zwrot zaliczki, jaką pracodawca pobrał z naszej wypłaty na PIT.

Prawo podatkowe – profesjonalne porady prawne online udostępniane przez ekspertów z portalu e-prawnik.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu
www.Artelis.pl