Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Mar 24, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dwunasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Opieraj kontrolę na szybkim oraz częstym sprzężeniu zwrotnym, a nie na odchyleniach od budżetu. Jest to ostatnia zasada, w pewien sposób zamykająca klamrą wszystkie pozostałe reguły. Mówi ona, że kontrola działalności poszczególnych podmiotów wewnętrznych powinna...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Mar 06, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziewiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by planowanie było ciągłym i całościowym procesem, a nie rocznym wydarzeniem odgórnym. Jest to bardzo prosta zasada, która w swej istocie jest zaprzeczeniem klasycznego budżetowania operacyjnego. Mówi ona, że planowanie powinno odbywać się w sposób ciągły. Co...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Mar 04, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Napisane przez w Beyond Budgeting

Ósma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów. Jest to zasada, o której wspominaliśmy wielokrotnie podczas omawiania wcześniejszych reguł. Oznacza ona, że w przedsiębiorstwie powinien być stosowany benchmarking, który...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Lut 27, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Napisane przez w Beyond Budgeting

Siódma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Zachęcaj zespoły do stawiania sobie ambitnych celów, nie zmieniaj celów w kontrakty do wypełnienia. Stawianie celów nie powinno być tym samym co zobowiązanie do ich wypełnienia! W przeciwnym razie cel będzie tak dobierany, by po pierwsze był realny, a po drugie jak...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 6 odpowiedzialnosc

Lut 25, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 6 odpowiedzialnosc

Napisane przez w Beyond Budgeting

Szósta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych. Nie jest to zasada łatwa do zinterpretowania. Najprościej będzie omówić ją w trzech częściach, z których w istocie się składa. Po pierwsze –...

więcej...