Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Mar 13, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Napisane przez w Beyond Budgeting

Jedenasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by zasoby były dostępne wtedy, kiedy są potrzebne, a nie wtedy gdy są zaplanowane. Pomimo faktu, iż omawiana zasada ma przypisany numer dopiero 11, to uznać ją należy za jeden z filarów koncepcji Beyond Budgeting. W zakresie zarządzania zasobami głównym zadaniem...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Mar 10, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziesiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Dynamicznie koordynuj interakcjami, nie używaj do tego rocznych budżetów. Z natury rzeczy, wdrożenie tej zasady wyklucza stosowanie w przedsiębiorstwie budżetowania operacyjnego, gdyż odrzuca ona stosowanie rocznych budżetów. W zamian otrzymujemy spójną koncepcję...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Mar 06, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziewiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by planowanie było ciągłym i całościowym procesem, a nie rocznym wydarzeniem odgórnym. Jest to bardzo prosta zasada, która w swej istocie jest zaprzeczeniem klasycznego budżetowania operacyjnego. Mówi ona, że planowanie powinno odbywać się w sposób ciągły. Co...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Mar 04, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Napisane przez w Beyond Budgeting

Ósma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów. Jest to zasada, o której wspominaliśmy wielokrotnie podczas omawiania wcześniejszych reguł. Oznacza ona, że w przedsiębiorstwie powinien być stosowany benchmarking, który...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Lut 27, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 7 cele

Napisane przez w Beyond Budgeting

Siódma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Zachęcaj zespoły do stawiania sobie ambitnych celów, nie zmieniaj celów w kontrakty do wypełnienia. Stawianie celów nie powinno być tym samym co zobowiązanie do ich wypełnienia! W przeciwnym razie cel będzie tak dobierany, by po pierwsze był realny, a po drugie jak...

więcej...