Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Wrz 06, 12 Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Napisane przez w Część 2

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Modified Internal Rate of Return MIRR) to taka wartość stopy dyskontowej, dla której wartość obecna wydatków inwestycyjnych jest równa wartości obecnej sumy przepływów pieniężnych, które są każdorazowo inwestowane. Przy porównywaniu dwóch projektów inwestycyjnych, do...

więcej...

Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Wrz 03, 12 Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Napisane przez w Część 2

Wartość końcowa netto (ang. Net Terminal Value NTV) = suma (reinwestowanych) przepływów pieniężnych po zrealizowaniu danego projektu – kwota, która pozostawałaby w dyspozycji jednostki, gdyby projekt nie został wdrożony. Spróbujmy skonstruować ogólny wzór: CF – przepływy pieniężne K – nakłady...

więcej...

Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Maj 16, 12 Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Napisane przez w Część 1

Indeks zyskowności (ang. Profitability Index PI) – jest to stosunek zdyskontowanych wpływów pieniężnych do zdyskontowanych wydatków. Projekt należy przyjąć, jeśli PI>1. Dla PI=0 – decyzja o przyjęciu projektu, bądź o jego odrzuceniu, nie ma znaczenia. W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami...

więcej...

Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Maj 14, 12 Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Napisane przez w Część 1

Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return IRR) – jest to taka wartość stopy zwrotu, dla której NPV projektu jest równe 0. Możemy powiedzieć zatem, że dla stopy zwrotu równej IRR, wartość obecna wpływów będzie równa wartości obecnej nakładów. Projekt należy przyjąć, jeśli IRR jest większe od...

więcej...

Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Maj 08, 12 Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Napisane przez w Część 1

Zdyskontowany okres zwrotu (ang. Discounted Payback) – liczba okresów, po której zdyskontowane wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się ze zdyskontowanymi wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Innymi słowy, zdyskontowany okres zwrotu oznacza liczbę okresów, po której suma zdyskontowanych...

więcej...