Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Mar 24, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 12 kontrola

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dwunasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Opieraj kontrolę na szybkim oraz częstym sprzężeniu zwrotnym, a nie na odchyleniach od budżetu. Jest to ostatnia zasada, w pewien sposób zamykająca klamrą wszystkie pozostałe reguły. Mówi ona, że kontrola działalności poszczególnych podmiotów wewnętrznych powinna...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Mar 13, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 11 zasoby

Napisane przez w Beyond Budgeting

Jedenasta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by zasoby były dostępne wtedy, kiedy są potrzebne, a nie wtedy gdy są zaplanowane. Pomimo faktu, iż omawiana zasada ma przypisany numer dopiero 11, to uznać ją należy za jeden z filarów koncepcji Beyond Budgeting. W zakresie zarządzania zasobami głównym zadaniem...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Mar 10, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 10 koordynacja

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziesiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Dynamicznie koordynuj interakcjami, nie używaj do tego rocznych budżetów. Z natury rzeczy, wdrożenie tej zasady wyklucza stosowanie w przedsiębiorstwie budżetowania operacyjnego, gdyż odrzuca ona stosowanie rocznych budżetów. W zamian otrzymujemy spójną koncepcję...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Mar 06, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 9 planowanie

Napisane przez w Beyond Budgeting

Dziewiąta zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Spraw, by planowanie było ciągłym i całościowym procesem, a nie rocznym wydarzeniem odgórnym. Jest to bardzo prosta zasada, która w swej istocie jest zaprzeczeniem klasycznego budżetowania operacyjnego. Mówi ona, że planowanie powinno odbywać się w sposób ciągły. Co...

więcej...

Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Mar 04, 14 Zasada Beyond Budgeting nr 8 nagrody

Napisane przez w Beyond Budgeting

Ósma zasada koncepcji Beyond Budgeting brzmi: Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów. Jest to zasada, o której wspominaliśmy wielokrotnie podczas omawiania wcześniejszych reguł. Oznacza ona, że w przedsiębiorstwie powinien być stosowany benchmarking, który...

więcej...