Definicja: Zysk rezydualny

Lis 02, 12 Definicja: Zysk rezydualny

Napisane przez w Zysk rezydualny

Zysk rezydualny (ang. residual income RI) Różnica między zyskiem osiągniętym przez jednostkę, a zyskiem zadanym przez kierownictwo naczelne przedsiębiorstwa. Zysk rezydualny = Z – (rw x A) Z – zysk osiągnięty przez ośrodek, rw – wymagana stopa zwrotu (określona przez kierownictwo naczelne), A – aktywa...

więcej...