Outsourcing

Sie 23, 13 Outsourcing

Napisane przez w Outsourcing

Outsourcing jest to przekazywanie pewnych zadań i procesów koniecznych przedsiębiorstwu do działania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Z reguły jest to związane z faktem, iż przedsiębiorstwo nie było w stanie samodzielnie efektywnie wypełniać konkretnych funkcji. Przedsiębiorstwa nigdy nie tracą na usługach...

więcej...

Definicja: outsourcing

Lis 07, 12 Definicja: outsourcing

Napisane przez w Outsourcing

Outsourcing Podwykonawstwo, strategia zlecania procesów pomocniczych lub podstawowych do wykonania innym, zewnętrznym jednostkom. Źródło: Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, s. 805. Korzystanie z kompleksowych usług, będących kombinacją...

więcej...