Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Wrz 26, 12 Stopa zwrotu nakladow inwestycyjnych (Return on the Investment ROI)

Napisane przez w Część 2

Stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych (ang. Return on the Investment ROI) – jest to wskaźnik pokazujący wartość ilorazu sumy zysku netto oraz odsetek z kapitałów obcych do całości nakładów inwestycyjnych, poniesionych na dany projekt. Wzór: Zn oznacza zysk netto (roczny); N oznacza całkowite nakłady...

więcej...

Stopa zwrotu kapitalu wlasnego (Return on Equity ROE)

Wrz 24, 12 Stopa zwrotu kapitalu wlasnego (Return on Equity ROE)

Napisane przez w Część 2

Stopa zwrotu kapitału własnego (stopa zwrotu kapitału zakładowego) – (ang. Return on Equity ROE) jest to wskaźnik pokazujący, jakie zyski (roczne) uzyskano z kapitału własnego, który został zaangażowany w dany projekt. Wzór: Zn oznacza zysk netto (roczny); Kw oznacza kapitał własny. Założenia (na podstawie...

więcej...

Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Wrz 06, 12 Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu (Modified Internal Rate of Return MIRR)

Napisane przez w Część 2

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Modified Internal Rate of Return MIRR) to taka wartość stopy dyskontowej, dla której wartość obecna wydatków inwestycyjnych jest równa wartości obecnej sumy przepływów pieniężnych, które są każdorazowo inwestowane. Przy porównywaniu dwóch projektów inwestycyjnych, do...

więcej...

NTV a NPV

Wrz 04, 12 NTV a NPV

Napisane przez w Część 2

Czy istnieje związek pomiędzy tymi wskaźnikami? Okazuje się, że tak! Przeanalizujmy jeszcze raz przykład, w którym obliczaliśmy NPV projektu: Nakłady inwestycyjne związane z projektem X wyniosły 180.000 zł (poniesione na początku roku 1). Przepływy pieniężne netto (będące efektem realizacji tego projektu) w...

więcej...

Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Wrz 03, 12 Wartosc koncowa netto (Net Terminal Value NTV)

Napisane przez w Część 2

Wartość końcowa netto (ang. Net Terminal Value NTV) = suma (reinwestowanych) przepływów pieniężnych po zrealizowaniu danego projektu – kwota, która pozostawałaby w dyspozycji jednostki, gdyby projekt nie został wdrożony. Spróbujmy skonstruować ogólny wzór: CF – przepływy pieniężne K – nakłady...

więcej...