Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Maj 16, 12 Indeks zyskowności (Profitability Index PI)

Napisane przez w Część 1

Indeks zyskowności (ang. Profitability Index PI) – jest to stosunek zdyskontowanych wpływów pieniężnych do zdyskontowanych wydatków. Projekt należy przyjąć, jeśli PI>1. Dla PI=0 – decyzja o przyjęciu projektu, bądź o jego odrzuceniu, nie ma znaczenia. W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami...

więcej...

Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Maj 14, 12 Wewnetrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return IRR)

Napisane przez w Część 1

Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Internal Rate of Return IRR) – jest to taka wartość stopy zwrotu, dla której NPV projektu jest równe 0. Możemy powiedzieć zatem, że dla stopy zwrotu równej IRR, wartość obecna wpływów będzie równa wartości obecnej nakładów. Projekt należy przyjąć, jeśli IRR jest większe od...

więcej...

Wartosc biezaca netto (Net Present Value NPV)

Maj 09, 12 Wartosc biezaca netto (Net Present Value NPV)

Napisane przez w Część 1

Wartość bieżąca netto (ang. Net Present Value NPV) – różnica pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi (PV) a nakładami początkowymi (K). NPV=PV-K. Projekt należy przyjąć, jeśli NPV>0 (w przypadku gdy NPV=0 decyzja nie ma znaczenia). W sytuacji gdy mamy do czynienia z projektami wykluczającymi się,...

więcej...

Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Maj 08, 12 Zdyskontowany okres zwrotu (Discounted Payback)

Napisane przez w Część 1

Zdyskontowany okres zwrotu (ang. Discounted Payback) – liczba okresów, po której zdyskontowane wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się ze zdyskontowanymi wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Innymi słowy, zdyskontowany okres zwrotu oznacza liczbę okresów, po której suma zdyskontowanych...

więcej...

Ksiegowa stopa zwrotu (ARR – Accounting Rate of Return)

Kwi 18, 12 Ksiegowa stopa zwrotu (ARR – Accounting Rate of Return)

Napisane przez w Część 1

Księgowa stopa zwrotu (ang. Accounting Rate of Return) – polega na obliczaniu stosunku zysku (z realizowanego projektu inwestycyjnego) do nakładów inwestycyjnych (poniesionych na realizację projektu inwestycyjnego). Jest to metoda łatwa w użyciu, jej wyniki są przejrzyste i nietrudne do zinterpretowana, przez to ARR jest...

więcej...

Okres zwrotu (payback)

Kwi 17, 12 Okres zwrotu (payback)

Napisane przez w Część 1

  Okres zwrotu (ang. payback) – liczba okresów, po której wpływy (związane z realizacją projektu) zrównają się z wydatkami (związanymi z realizacją projektu). Dzięki tej metodzie będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie: za ile lat (miesięcy, kwartałów etc.) zwróci się nam dana inwestycja. Okres zwrotu nie...

więcej...